Rüyada Gümüş Görmek

Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş ve beyaz ve güzel cariyeye yorumlanır. Çünkü gümüş kadınların takındıkları şeylerdendir.

Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kap içerisinde tanımadığı gümüş parçalar verildiğini gören kimse, yakında bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O kimse Allah (C.C.)’dan korksun ve emaneti sahibine versin.

Rüyada gümüş görmek, rahat bir hayata, temiz ve parlak gümüş doğru ve sevinçli bir hayata, kirli ve paslı gümüş görmek, yanlış habere, rüyada her şekilde gümüş görmek, iyidir.

Rüyasında külçe ve para halinde gümüş veya gümüş­ten yapılmış eşya gören kimse, ferahlık ve sevince kavu­şur şeklinde tabir olunur.

Rüyasında ham ve büyük parça gümüş gören kimse, iyi bir işe (memuriyete) ve mala kavuşur şeklinde tabir edilir.

Halis ve saf gümüş gören kimse, iyi bir hanıma, yeteri ka­dar mala ve iyi bir işe (memuriyete) kavuşacağına işarettir.

Gümüş gerdanlık taktığını görmek, büyük bir memuriyete veya vali olmak ile tabir olunur.

Kırık gümüş görmek, iyi değildir, Yalan haber veya düş­manlık ile de tabir olunur.

Rüyasında gümüş para gören kimse, güzel bir söz işitece­ğine ve para eline geçeceğine işaretle tabir olunur.

Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala işâret eder.

Rüyada külçe halinde gümüş görmek, be­yaz ve güzel hizmetçiye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada madeninden külçe ha­linde gümüş çıkardığını görmesi, o kimsenin, güzel bir kadına hileyapmasına işâret eder,

Bir kimsenin rüyada gümüş erittiğini gör­mesi, o kimsenin, hanımyla münâkaşa ve mücadele ederek halkın diline düşmesine işâret eder.

Rüyada gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.

Rüyada gümüş aynada yüzüne baktığını gören kimseye, halk içinde makamından dola­yı çirkin göreceği bir şey isabet eder.

Bir kimsenin rüyada bir mağarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halinde gümüşe rastladığını görmesi, o kimsenin hanı­mının kendi işinde veya başka bir hususta hile yapmasına işâret eder.

Rüyada gümüş veya altından mamul, ibrik, tabak, kase ve çanakları görmek, erbabı için, ticaret edeceği şeylere veya cennete girmeyi gerektiren sâlih amellere işâret eder.

Rüyada kılıç, süngü, mızrak vs. gibi şeyle­rin gümüşten olan işlemelerini görmek, düş­manı kaçırmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kap içerisinde tanımadığı gümüş paraların kendisine verildiğini görmesi, o kimsenin, bir şeyi gizlediğine veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeylerin emanet bırakılma­sına ve o emaneti sahibine vermesi gerektiği­ne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı gümüş parayı veya gümüşten dökülmüş şeyi başka bir kimseye verdiğini görmesi, rüya sahibinin her­hangi bir sırrını o kimseye söylemesine veya bir malını onun yanında emanet olarak bırak­masına işâret eder.

Bir yanıt yazın