Rüyada Fesleğen Görmek

Rüyada fesleğen çiçeği görmek, genellikle iyiye ve hayra yorulur. Kadın görürse, bol paraya, büyük ölçüde servete ereceğine işarettir. Diğer bazı yorumculara göre: Rüyada görülen fesleğen ve benzeri çiçekler, yerde ve saksıda oldukları görülürse, evlada işaretle yorumlanırlar.

Rüyasında evindeki saksı veya bahçesinde fesleğen gören kimse, hayır ve çok menfaat elde edeceğine işaret eder.

Rüyasında fesleğen kopardığını gören kimse, sevdiği bir dost veya arkadaşından ayrılacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında rengi sararmış, buruşmuş bir fesleğen görmek, iyi değildir. Bu rüya hastalığa ve hastalanmaya işaret eder.

Bir kimse rüyasında rengi canlı ve kokusu güzel bir fesleğen çiçeği görse, rüya sahibi için evlada işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında fesleğeni yerinden sökerek kopardığı­nı görse, iyi değildir. Üzüntü ve kedere, ağlayıp göz yaşı dökmeye işarettir şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Rüyasında rengi canlı, kokusu güzel ve taze bir fesleğen görmek, hayra işarettir. Rüya sahibi şeref ve mertebe sahibi olacağına, makam ve derecesinin yükseleceğine işarettir. Görülen fesleğen sultani cinsinden bir fesleğen ise, işaret ettiği yorum daha da iyidir. Elde edi­lecek hayır ve menfaat daha da artar denmiştir.

Rüyada taze ve kokusu temiz fesleğen görmek, izzet ve şerefe delâlet eder. Rüyada kokusu ve rengi güzel yeşil fesle­ğen görmek, eşe, hizmetçjye, dosta, çocuğa, ¡[¡m meclisine, güzel ve etkili söze, iyi ve gü­zel sanata işâret eder.

Rüyada sultanî fesleğen görmek, izzet, şeref, evlat ve dost, güzel kelam, marifet, ilim meclisi ve güzel zikir ile tabir edilir.

Fesleğeni mevsiminde sattığını görmek, hayır ve bereket; mevsimsiz satmak bunun zıddı ile tabir edilir.

Rüyada vakitsiz fesleğen görmek veya ona mâlik olmak, güzel sözlü bir kişi ile arka­daşlığa işârettir.

Rüyada fesleğen söküp kopardığını gör­mek, o güzel arkadaştan ayrılığa delâlet eder. Fesleğeni yerden söküp, kopardığını gör­mek, ağlamak ve hüzne işâret eder.

Rüyada bir saksı veya ocak fesleğene mâlik olduğunu görmek, bir kadın ile evlenmeye alâmettir.

Bir yanıt yazın