Rüyada Felç Görmek

Rüyada kendinizi felçli görmek, hayatınızı gayet sıh­hatli bir şekilde sürdüreceğinize işaret eder.

Bazı yorumculara göre; Rüyasında kendisine felç indiği­ni (felç geldiğini) görmek, rüya sahibi kimsenin ömrünün uzun olduğuna işaretle tabir olunmuştur. Yani bu rüya tersiyle yorumlanmış demek oluyor.

Rüyada görülen felç değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada bütün vücudunun felç olduğunu gör­mesi, iyi sayılmaz. Bu rüyası onun, tüm ailesine ve akra­balarıyla beraber bir bela ve musibetin geleceğini ve onla­rın üzüleceğine işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında tüm vücudunun felç oldu­ğunu görmek, rüya sahibinin vefat edeceğine veya evladı­nın vefatına veyahut akrabasından birinin vefatına veya ağır bir hastalığa, ya da hepsini üzecek, hep birlikte bir be­la ve musibete düşeceklerine işaret olarak yorumlamıştır.

Rüyada görülen felç, bela ve musibete, Cenab-ı Hakk’ın gazap ve azabına, ölüm, hastalık, gam, keder, evlat ve ya­kın akrabanın kaybı gibi, iyi olmayan şeylere işaretle yo­rumlanmıştır. Bazı yorumcular ise, felç rüyasını, Cenab-ı Hakk’ın aff, afiyet, nimet ve iman selameti ve uzun ömür gibi iyi şeylere işaret olarak yorumlamışlardır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Rüyasında sağ tarafına (sağ el ve sağ ayağına) felç geldiğini gören kimsenin, erkek evladı veya erkek kardeşi, ya ağır hastalığa tutulup rüya sahibine yardımcı olamayacağına veyahut vefat edeceğine işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyasında sol tarafına felç geldiğini görmek, rüya sahibi­nin kız evladı veya kız kardeşinin şiddetli, ağır bir hastalı­ğa yakalanacağına veyahut vefat edeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada başına felç indiğini görmesi, onun an­sızın vefat edeceğine veya büyük bir belaya uğrayacağına veyahut aklını kaybetmeye ya da Cenab-ı Allah’ın gazabı­na uğramaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

İbn-i Kesir’in yorumu

Bildiği ile amel eden ve kendisini günah olan şeylerden koruyan, takva sahibi, olgun bir Müslümanın gördüğü felç rüyası, hayırla yorumlanır. Bu rüya, Cenab-ı Allah’ın af ve mağfiretine ermeye, iman ni­metinin coşkusuna ermeye, cennet ve Rıdvan’a işaret ola­rak yorumlamıştır. Bu rüyayı günahlardan korunmayan, bir günahkar kişinin görmesi ise, iyi değildir. Bu kimse hal ve hareketlerini düzeltmez ve günahlara devam ederse, Cenab-ı Allah’ın gazap ve azabına çarpılacağına işarettir.

Kolunun ya da elinin felç olduğunu gör­mek, yardım ve iyilik yapma imkanlarının azal­masına; bacaklarının felç olduğunun görülme­si, işlerin sonunun arzu ettiği gibi olmayacağı­na, işlerinin bozulacağına işâret eder.

Dilinin felce uğradığını görmek, yalan, ifti­ra ve ağır söz gibi şeylere muhatap olmaktan veya gıybet ve dedikodu yapmaktan kurtulma­ya işâret eder.

Kalbinin felce uğraması, dinî vazifelerini yapmadığına, ibadet ve zikirden uzaklaşmaya;

Beynin felci olduğunu görmek, akıl ve ha­fıza azalmasına işâret eder.

Felç hastalığından kurtulup iyileştiğini gör­mek, günâhtan kaçınmaya, daha önce işlenen günâhları telafi edecek hayırlı işler yapmaya, zorluktan ve sarsıcı durumlardan sonra huzur ve mutluluğa; hayırlı işlerde başarıya işâret eder.

Bir yanıt yazın