Rüyada Fabrika Görmek

Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanır. Fabrikada çalıştığını gören kendi gayretiyle toplumda iyi bir yere sahip olur. Fabrikadan uzaklaştığını gören çevreden uzaklaşır. Fabrikanın iyi çalışması, toplum ilişkilerinin başarıyla süreceğini anlatır. Yeni bir fabrika daha güzel ve rahat bir gelecek olarak yorumlanır.

Rüyada fabrika görmek, dünya işleri ve kârlı ticaretle ilgilidir. Fabrikayı bakımlı ve işler halde görmek, durumun iyi olduğuna, büyük fabrikayı idare etmek güzel bir aşk hayatı ge­çireceğinize, rütbe ve mevki yüksekliğine işarettir. Fabrikatör ile konuşmak büyük bir zattan yardım görüleceğine, fabrikaya girmek, bir müesseseye veya devlet hizmetine gireceğinize, fabrikadan çıkmak işi­nizden ayrılmaya işarettir.

Fabrikada işçi ol­mak bir iş veya memuriyete girmeye işaret eder. Fabrikada işçi olduğunu görmek de, sağ­lıklı yaşamak için çaba harcamaya, sıhhat ve saâdete işâret eder.

Rüyada fabrika görmek, değişik şekillerde yorum­lanmıştır. Şöyle ki: Bazı yorumculara göre, rüya da fabrika görmek, rüya sahibinin kendisini dünya işlerine fazlaca kaptırdığına ve dünyaya olan sevgisinin arttığına ve ilgisi­nin günbegün çoğaldığına işaret olarak yorumlamışlardır.

Bazı rüya tabircilerine göre ise, rüya da fabrika görmek, insan vücuduna işaret tarafıyle yorumlanmıştır, zira insan vü­cudu da bir çeşit fabrika gibidir demişlerdir. Bu cihetiyle insan sağlığına işaretler vardır. Bir kimse rüyasında bir fabrikada çalıştığını veya çalışıyormuş olduğunu görse, bu onun (rüya sahibinin) sağlığına büyük önem verdiğine ve sağlıklı yaşamak için büyük bir çaba harcadığına işarettir.

Bir kimse rüyasında bir fabrikadan çıktığını ve yolda yürü­düğünü, ya da yolda yürüyormuş olduğunu görse, bu rüyası onun evine bir misafir geleceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında kendisini bir fabrikada bekçiymiş olduğunu, (fabrikanın bekçisi olarak) gören kişi, kendi ev halkının geçi­mi için son derece gayretli biri olduğuna işarettir.

Kişi rüyasında kendisini bir fabrikanın müdürü olmuş ol­duğunu görse, bu rüyası onun kendi ev halkının sağlığıyla çok yakından ilgilenen bir kimse olduğuna işaret eder.

Rüyada görülen fabrika, mal, servet, ticaret, hayatla mü­cadele ve uğraşmak gibi şeylere işaretle yorumlanır.

Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tabir olunur. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder. Bazen de fabrika görmek, rüya sahibinin büyük bir iş yapmaya teşebbüs edeceğine yorulur.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın