Rüyada Ezgi Görmek

Bir kimsenin rüyada ezgi söylediğini görmesi, iyi sayıl­maz ve hayra yorumlanmaz. Bu rüya keder ve musibete işarettir denmiştir. Bu rüyayı, gören kişinin sesi çok güzel böyle ezgi ve türkü cinsinden şeyleri güzel söylüyorsa, o zaman rüya, hayra yorumlanır. O takdirde yorum, menfa­at ve güzel, karlı ticarete işaret olarak yorumlanmıştır. Se­si güzel değilse, ticareti de karlı değildir denmiştir.

Rüyada ezgi söylediğini görmek, kötülük ve münakaşaya işaretle yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre, bazılarına göre ise, kişinin rüyada bir yolda gittiğini ve ahenkli, neşe­li ve keyifli bir halde ezgi ve ezgiler söylediğini görmesi, hayra yorumlanır. Çünkü yolculukta güzel şeyler söyleye­rek yol almak adettir ve sevinç, neşe işaretidir denmiştir.

Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görmek, tembellik, miskinlik ve zillete işâret eder.

Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münâkaşaya işâret eder.

Rüyada yolda gittiğini ve ahenkli bir şekil­de ezgi söylediğini görmek, rüya sahibi için hayırdır. Çünkü yollarda güzel şeyler söyleye­rek gitmek adettir ve sevinç işâretidir.

Rüyada ezgi söyleyenin sesi güzel ise, faydalı iş ve ticarete; güzel değilse zararlı bir iş ve ticarete işârettir.

Arabesk müzik söylediğini görmek, düşük karakterli insanlara, hile ve desiseye, şer ve münâkaşaya işâret eder.

Bir kimse rüyada sokak içinde veya geniş bir yerde ezgi söylediğini görse, bu rüya zen­gin ve şerefli kimseler hakkında iyi tabir edil­mez. Onların rezil olmalarına, çirkin ve yersiz harekette bulunmalarına işârettir.

Muttaki bir kimsenin rüyada sokak içinde türkü ve şarkı söylediğini görmesi, o kimsenin o sokakta meydana gelecek bir fitnede hazır bulunmasına işârettir.

Ayak takımının sokak ortasında ezgi söyle­mesi, tartışmaya işâret eder.

Rezil kimselerin sokak içerisinde ezgi söy­lemeleri, akıllarının noksanlığına işârettir.

Bir kimse rüyada bir yerde türkü ve şarkı gibi şeyler söylendiğini görse, o yerde dostla­rın arasını ayıracak bir yalan söyleneceğine işâret eder.

Hamamda ezgi söylediğini görmek, sözü­nün açık olmasına ve meramını ifade edebildi­ğine işârettir.

Ezginin, müziğin, türü ve onun icra şekli, kişinin yahut dostunun seviyesine; yani müzik kaliteli ise iyiliğe, kalitesiz ise bayağılığa işârettir.

Rüyada dinî muhtevalı ezgi söylemek, ru­hun kanatlanmasına işârettir.

Rüyada şarkı ve türküyü çok dinlemek ni­faka düşmeye işârettir.

Rüyada görülen şarkıcı ferahlığa, yer de­ğiştirmeye yahut vaize işâret eder.

Rüyada ezgi söylemek, batıl söze ve musibete yorumlanır. Eğer söyleyenin sesi güzel ise faydalı ticarete, güzel değilse zararlı bir ticarete yorumlanır.

Rüyada ezgi söylemek, bela ve münakaşaya yorumlanır. Çünkü ezgiyle oynanırken değişik hareketler yapılır.

Bir kimse rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görse, tembellik, miskinlik ve zillete yorumlanır. Rüyada yolda gittiğini ve ahenkli bir şekilde ezgi söylediğini gören kimse, hakkında bu rüya hayırdır. Çünkü yolda güzel sesle bir şey okumak, rüya sahibinin geçiminin iyi ve kendisinin sevinçli olduğuna yorumlanır.

Rüyada hamamda ezgi söylediğini gören kimsenin, sözünün açık olmasına ve meramını ifade edebildiğine yorumlanır. Bir kimse rüyada sokak içinde veya geniş bir yerde ezgi söylediğini görse, bu rüya zengin ve şerefli kimseler hakkında iyi değildir. Onların rezil olmalarına, çirkin ve yersiz harekette bulunmalarına yorumlanır. Fakirler hakkında da, onların akıllarının gitmesine yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın