Rüyada Ekin Biçmek

Rüyada ekin biçmek, güç şeyin kolaylaşması ve çabuk elde edilen rızıktır.

Eğer biçilen ekin çarşılardan birisinde ise o çarşı halkının menfaatlerinin çokluğuna, alışverişleri iyi gidip yaptıkları ticaretten kazanç sağlamalarına yorumlanır. Eğer biçilen ekin mescid ve hayır yeri veya bir camide olursa, ekini de bizzat halkın kendisi biçiyor ve tanımadığı kimse de yoksa, her biçen kimse için meydana gelecek ücretlere ve sevaba yorumlanır.

Ekin biçmek, onu biçen için mükafat olarak kavuşacağı sevaba yorumlanır. Biçilmiş ekin içerisinde yürüdüğünü gören kimse mücahid saflarında gezinir.

Rüyada ekin biçtiğini görmek, zor ve güç olan bir şeyi başarmaya ve kolaylaştırmaya ve o zoru başarıp elde etmeye işaret olarak tabir olunmuştur.

Cabir-i Mağribi’nin yorumu:

Rüyada bir tarlada ekin biçti­ğini görmek, düşmanlığa, insanların helak olmasına, sa­vaş ve fesat çıkmasına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Mevsiminde arpa biçtiğini görmek, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluğuna işarettir demiştir.

İsmail-i Eş’as’ın yorumu:

Rüyasında vaktinde (mevsimin­de) ekin biçtiğini görmek, Cenab-ı Allah’ın emirlerine uyar ve mükafata kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada ekin biçtiğini görmesi, güç ve zor şeyi kolaylaştırmağa ve çabuk elde edilen rızka işârettir.

Mevsimi dışında ekini biçmek, kıtlığa, mal ve can telefine, salgın hastalığa, anarşi ve sa­vaşa işâret eder. Ekinin mevsimsiz olması ise, ölüm ve sa­vaş ile tabir olunur. Eğer biçilen ekin taze ve yeşil ise, gençlerin ölümüne, beyaz olursa ih­tiyarların ölümüne işârettir.

Bazen de ekin biçeni görmek, helake işârettir. Bir kimse rüyasında bir yerde ekin biçtiğini görse, eğer oyerde savaş varsa ora­nın halkının helâk edilebileceğine işârettir.

Eğer biçilen ekin kendisinde savaş olma­yan bir şehirde ise; Allah’ın (c.c.) kılıcı olan veba gibi hastalıklara işârettir.

Eğer biçilen ekin çarşılardan birinde ise; o çarşı halkının menfaatlerinin çokluğuna, alış­verişleri iyi gidip yaptıkları ticaretten kazanç sağlamalarına işârettir.

Eğer biçilen ekin mescit veya hayır yerle­rinden bir camide olursa, ekini de bizzat hal­kın kendisi biçiyor ve tanımadığı kimse de yoksa, her biçen kimse için meydana gelecek ücretlere ve sevaba işârettir.

Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne attığını görmek, o ekindeki iyiliğe ve âfetlerden uzak olmasına işâret eder. Eğer ekin olgunlaşma­mışsa, ziraata erişecek âfete veya yiyeceklerin pahalılığına işâret eder.

Rüyada ekin biçmek, onu biçen kimse için mükâfat olarak erişeceği sevaba işâret eder.

Rüyada biçilmiş ekin içinde yürüdüğünü görmek, mücahit safları arasında yürümeye ve gezinmeye işârettir.

Tırpan ve orak doğru haber ve rızka; öm­rün sona ermesine işârettir.

Tırpan, orak ve döver biçer imal eden kimseler görmek orada meydana gelecek fit­neye işâret eder. Tırpan, orak ve döver biçer imal eden kimselerin hasat mevsimi dışında görülmeleri düşman savaşçılarına işâret eder.

Bir yanıt yazın