Rüyada Ejderha Görmek

Hastanın rüyada ejderha görmesi, iyi değildir. Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse kötürüm bir çocuk doğurur. Çünkü ejderha sürüklenerek yürümektedir.

Ejderhanın kendisini suya çektiğini gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder.

Zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şeyler verdiğini yahut kendisine güzel konuştuğunu görmek hayırlıdır.

Ejderha, gözle görülen ve düşmanlığını gizleyen, her türlü kötülük ve kötülüklerin sahibi olan bir düşmana yorumlanır. Ejderhanın bir, üç, dört veya yediye kadar başlan varsa, her başı bir beladır. Bir ejderhaya sahip olduğunu gören, akılsız bir kimseye zafer bulur.

Hastanın rüyada ejderha görmesi, ölümüne işaret eder. Bir kadın rüyada ejderha olduğunu görse, engelli bir çocuk dünyaya getirir. Kendisinin ejderha olduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut saltanata sahip olur.

Ejderhanın etini yediğini gören kimse servet sahibi olur. Zararsız bir şekilde ejderhanın gelip, gayet güzel bir üslupla konuştuğunu görmek, o kimse için meydana gelecek hayra delalet eder.

Ejderha düşman olarak da tabir edilir. Ejderhanın birden fazla başı olduğunu görmek, birden fazla bela ve musibet demektir. Hamile bir kadının ejderha doğurduğunu görmesi; iki isimli, konuşmasıyla insanları etkileyen bir oğlan çocuğu doğuracağına delalet eder.

Rüyada ejderha görmek devlet reisini veya büyük bir yangın görmeye işaret eder.

Rüyada ejderha görmek, zafere işarettir. Rüyada ej­derha gören kimse, düşmanlarına karşı galip (üstün) gele­ceğine işarettir. Rüyada ejderha görmek, düşmanı alt etmek ile yorumlanır.

Hasta olan bir kimsenin rüyasında ejderha görmesi, kendi ölümüne işarettir, yorumu yapılır.

Bir kimsenin rüyada yedi başlı bir ejderha görmesi, fitne ve fesada, çıkacak dedikoduya işaret olarak yorumlanır. Yedi başlı bir ejderha görmek gayet kuvvetli bir düşmana yorumlanır. Yedi başlı ejderha görmek, benzeri olmayan bir düşmana işaret eder ve o düşmanla baş edebilmek pek kolay değildir

Uykusunda (rüyada) kişinin iki ve üç başlı ejderha görmesi, kudretli ve güçlü olmaya işaret olarak yorumlanır. Birkaç başlı ejderha, kötülük ve zararda aşırı giden yöneticiye işâret eder. İki üç başlı ejderha şiddet ve heybete, hastanın ejderha görmesi öleceğine işarettir.

Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve şiddet ehli yöneticiye işârettir. Veya yakıcı ateşe işâret eder.

Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, ömrünün uzun olacağına veya eline mülk ve saltanat geçeceğine işâret eder.

Ejderhanın kişiyi suya doğru çekmesi, dev­let büyüğü veya âmiri tarafından dünyevi azaba uğrayacağına yahut Allah (c.c.) tarafın­dan uhrevi azaba uğrayacağına işârettir.

Ejderha olduğunu yahut ona bindiğini görmek, ehil olanlar için yöneticiliğe, sultan tarafından gelecek dünyalığa yahut uzun ömre işârettir.

Kadının rüyada ejderha doğurduğunu gör­mesi, sakat ve kötürüm bir çocuk dünyaya etirmesine işârettir. Rüyayı gören kadın takva ehli ise; şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu ol­masına işarettir.

Zararsız bir ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şey verdiğini yahut kendisiyle konuştuğunu görmek, o kimse için meydana gelecek hayra işârettir.

Ejderhanın adam olduğunu görmek, ordu­dan bir askeri; ejderhanın kadın olduğunu oörmek, kadın askerden bir askere işârettir.

Ejderha, bazen düşmanlığını gizleyen, her türlü şer ve kötülüklerin sahibi olan bir düş­mana işâret eder.

Bir ejderhaya sahip olduğunu görmek, akılsız bir kimseye zafer bulmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın