Rüyada Ebubekir Görmek

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)’i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazen O’nu görmek, Allah yolunda malını infak etmeye ve erkek çocuğa, sadakayı muhafazaya yorumlanır. Bu rüya, mutluluğa, sözünde doğruluğa işarettir.

Hz. Ebu Bekir’i rüyada sağ olarak gören kimse, Allah’ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olur. O’nunla beraber oturduğunu gören kimse hakka tabi olur.

Rüyada Hz. Ebubekir’i (R.A.) görmek din yö­nünden yükseleceğinize işarettir. Rüyasında Hz. Ebubekir’i (R.A.) görmek, kendi akranları (yaşıtları) arasında yükseleceğine ve değerli kimseler ara­sında saygınlık göreceğine işarettir.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada Hz. Ebubekir (Radıyallahü Anh) Efendimizi güler yüzlü görmesi, hayırlı­dır. Rüya sahibinin bu rüyası, sevince ereceğine, sağlıklı bir hayat süreceğine, büyük nimete kavuşacağına, güçlü kudretli olacağına, marifet ve ilim ehli biri olacağına gibi cihetlere işaret olarak yorumlanır demiştir İbn-i Şirin.

Rüyada Hz. Ebû Bekir’i görmek, yaşıtları arasında şan ve şerefle anılmaya, yücelik ve ulvî mertebeye, kıymetli kişiler arasında tutulmaya, değerli insanlar nezdinde itibar görmeye, ehil olanlar için hilafet ve önderliğe işârettir.

Hz. Ebû Bekir’i görmek, hayır ve iyilikte öne geçmeye, cömertliğe, her türlü hayrın meydana gelmesine, insanlar için hayırhah olmaya işârettir. Yine rüyada Hz. Ebû Bekir’i görmek Allah (c.c.) yolunda savaşarak düşmanları üzerine galip gelmeye ve işlerde muvaffak olmaya işârettir.

Hz. Ebû Bekir (r.a.) Efendimizi görmek, bazen çocuklar cihetinden gelecek sıkıntılara yahut hakyolda çekilecek mihnet ve sıkıntılara işârettir.

Rüyada Hz. Ebû Bekir’i güler yüzlü ve ferah bir halde görmek, dünya ve âhiretin saâdet ve huzuruna işâret eder. Yine Rüyada Hz. Ebû Bekir’i yüzü güler ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura,  hastalıktan şifâya, ilim ve marifete işâret eder.

Rüyada Hz. Ebû Bekir’le beraber oturdu­ğunu görmek, Hakka tabi olmaya, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) sünnetine uymaya, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.s.) ümmetine nasihat ve öğüt vermeye, hacca gitmeye, şehit olarak ölmeye işârettir.

Ebû Bekir (r.a.) efendimizi rüyada sağ ola­rak görmek, Allah’ın kullarına karşı merha­metli ve şefkatli olmaya işâret eder.

Bazı kere de onu görmek, Allah Teâlâ yo­lunda malı infak etmeye, sadakayı muhafazaya ve erkek çocuğa işârettir.

Bir kimsenin Hazret-i Sıddık-ı Ekber’i gör­mesi, doğru ve tedbirli olmasına, sıdk ve vefa sahibi bulunmasına ve elinin altındakilere gü­zel muamele etmesine işâret eder.

Bir yanıt yazın