Rüyada Dut Görmek

Rüyada dut yemek, rüya sahibi için yararlı ve bol kazanca delalet eder.

Dut ağacı görmek, ailesi, çocukları ve sülalesi çok zengin bir kişiyi temsil eder. Akraba ve çocukları zengin adama işarettir. Rüyada görülen dut ağacı, mal ve evlat sahibi kişilere işâret eder. Rüyada dut ağacı görmek, ve dut yemek, herhangi bir meseleden dolayı merak ve endişeye düşeceğinize ve ailevi duru­munuzda huzursuzluk olacağına, dut toplamak, emniyeti suistimal yüzünden sıkıntıya düşmeye, dut satmak arzu ve düşüncelerinizin iyi olduğuna, fakat onlara erişemeyeceğinize işarettir. Dut vermek, arzu edilmeyen bir haber veya olaya işarettir. Kuru dut hataların çoğalmakta olduğuna ve münasebetsiz bir davranışta bulunacağı­nıza işarettir.

Dutun meyvesini görmek, ele geçecek menfaat, para ve kazanca işarettir.

Rüyada dut görmek, sevinç ve neşeye yararlı bir kazanca işarettir. Dut ile ilgili rüya görmek iyi ve hayırla yorumlanır.

Rüyada görülen mevsimsiz tatlı dut, ticarette kazanca, mal ve menfaat elde edileceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dut yediğini gören kişi, bol yiyecek ve içeceğe kavuşur ve büyük menfaatlere ulaşır şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyasında siyah dut görmek, ticaret erbabı için, karlı bir ticarete ve ticaretten kazandığı bol para ile mal ve menfaat sağlayacağı maka­ma ulaşacağına işarettir. Bazen de bu rüyası eşiyle kendi aralarında (karı koca arasında) geçecek bir münakaşaya (tartışmaya) işaret olarak yorumlamıştır Cafer-i Sadık (r.a.).

Kirmani’nin yorumuna göre:

Rüyasında beyaz ve tatlı dut yediğini görmek, rüya sahibi çok cömert bir hayırsever kişiden büyük bir hayır ve menfaat görür veya göreceğine işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

Bazı tabirciler ise, rüyasında mevsimi dışında (mevsimsiz) siyah dut yediğini görmek, rüya sahibinin, eşiyle tartışma­sına (yani evinde geçimsizlik olduğuna) işaretle yorumlanır. Dutu yemeksizin görmek de aynı yorumla yorumlanır.

Rüyada dut yediğini görmek, rüya sahibi İçİn bereketli ve bol kazanca işârettir.

Ticaretle uğraşan bir kimsenin mevsiminde beyaz dut yediğini görmesi, para kazanmasına İŞâret eder.

Memur olarak bir işte çalışan kimsenin mevsiminde beyaz dut yediğini görmesi, maa­şına zam yapılacağına işâret eder.

Hasta bir kimsenin mevsiminde beyaz dut yediğini görmesi, iyileşmesine ya da çocuğu olmasına işâret eder. Rüyada beyaz ve tatlı dut yediğini görmek, cömert ve kerem sahibi birisi tarafından hayır ve menfaat göreceğine işâret eder.

Mevsimi dışında dut yemek, üzüntü keder ve sıkınt|ya işâret eder.

Rüyada yediği dutun rengi biraz sarıya kaçıyorsa, hafif atlatılacak bir hastalığa işârettir.

Rüyada kırmızı dut yediğini görmek, kuv­vetli ve temiz itikada ve dinde sağlamlığa, bedende sıhhatli olmaya işâret eder.

Rüyada dut ağacına çıkmak, varlıklı ve sâlih bir kimseden iyilik görmeye işârettir.

Rüyada görülen dut yaprağı, elbiseye ya­hut zikir ehli insana işâret eder.

Siyah Dut Görmek

Mevsiminde siyah dut yemek ya da görmek, rüya sahibinin kar ve kazancının artacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada görülen siyah dut altına; beyaz dut gümüşe işâret eder.

Rüyada siyah dut görmek, mal ve menfaattir.

Rüyada siyah dut yemek, kişinin eşi ile münâkaşa edeceğine işâret eder.

Bir yanıt yazın