Rüyada Dükkan Görmek

Rüyada görülen dükkan, kişinin hanımı, çocuğu, hayatı, malı, makamı ve simdir. Bundan dolayı dükkânının yıkıldığını gören kimse, hanımını boşar yahut çocuğundan ayrılır. Yahut malını kaybeder.

Yahut hayvanını besler ya da gizli sırrı açığa çıkar.

Hasta ise hastalığından kurtulur ve ömrü uzun olur. Bazen rüyayı görenin kıymeti yüce, mevki ve nüfuzu geniş olur. Ya da sırrını gizli tutar.

Bazen dükkân, ana ve babaya yorumlanır. Çünkü ana – baba, varlığına ve yaşamasına sebeptirler. Bazen da, rüya sahibinin ilmine, nasibine ve sesine yorumlanır.

Bir dükkanda oturduğunu gören kimse hayır ile istifade eder. Dükkanının yıkıldığını gören kimsenin, ana, baba veya hanımı hasta ise vefat eder. Bunlardan hasta kimsesi yoksa, o kimsenin işleri güç ve alış verişinde durgunluk olur.

Dükkan, kişinin geçimi ve evleneceği hanımıdır.

Dükkanların kapılarının kapatılmış olarak görülmeleri, işlerin durgunluğuna ve ticarette mani hallerin meydana gelmesine yorumlanır.

Kapıların açılmış olarak görülmeleri, dükkan sahiplerine ticaret kapılarının açılmasıdır.

Rüyada bir dükkanda oturduğunuzu görmek, bir nimete kavuşmaya ve halk arasında itibar sahibi biri olmaya işa­rettir. Rüyada bir dükkanda oturduğunu görmek, hayır ve nîmete kavuşmaya işârettir. Rüyada bir dükkanda oturduğunu görmek, hayır ve berekete işârettir. Dükkan görmek bütün ümitlerinizin gerçekleşeceğine işaret­tir.

Rüyada bir dükkan kiraladığını görmek, ele geçecek mirasa işâret eder. Dükkan kiralamak aniden bir mirasa konmaya, müşterisi çok dükkan, tuttuğunuz işin büyük bir gelişme göstereceğine, boş bir dükkan yakında iflas edeceğinize, dükkan nakletmek aile arasında saadet ve alışveriş bolluğuna işarettir. Alışveriş etmek faydalı bir ticaret işine gireceğinize, dükkanın yandığını görmek, mal kaybına işarettir.

Dükkandan çıkmak aile etrafınızdan birisinin evleneceği­ne dükkanın yıkıldığını görmek, aksiliğe, işlerin bozulacağına aile­ce rahatsızlığa, hasımlarınız tarafından tehdide işaret eder. Dükka­nı su basmış görmek, ticaret ve kazanç bolluğuna, dükkan kirasını vermek, bir dost tarafından yardım görmeye, dükkancı ile pazarlık etmek gece ziyafetine gitmeye kadın iftirasına uğramaya işarettir.

Rüyada dükkan görmek, iyilik ve hayırla yorumlanır. Hasta kimse görse, şifa bulacağına, bekar kimse görse, ev­leneceğine işaret eder. Dükkan görmek, güzel bir hayata, refah bir geçime işaretle yorumlayanlar da olmuştur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada dükkan görmek altı cihete işaret olarak tabir olunur demiştir:

Zevce (hanıma) işaretle,

Bol geçim, güzel bir maişete işaretle,

Yüksek makam, şeref ve itibar ile,

İyi ve makbul, hayırlı işlere işaretle,

Büyük makam ve mertebeye işaretle,

Zafer, başarıya işaretle, tabir olunmuştur.

Bir kimsenin rüya aleminde bir dük­kanda oturduğunu görmesi, hayır ve menfaate işarettir.

Rüyasında dükkanı açık olarak görmek, ticaret hayatında bol kazanca işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dükkanın kapalı olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, işlerin durgunluğuna işaret olarak yorumlanır. Bir kimsenin rüyada dükkanın kapılarının kapalı olduğunu görmesi, işlerin durgunluğu­na ve ticarete mani hallerin meydana gelmesi­ne işâret eder.

Rüyasında dükkan yaptığını görmek, rüya sahibi kişinin, bir ticarete başlayacağına ve ticaretin iyi ve yolunda gide­ceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dükkan süpürdüğünü görmek, dükkanda deği­şikliğe veya yer değiştirmeye, dükkandan süprüntüyü dı­şarı attığını görmek, ticaretinde bol kazanç ve kara işaret olarak yorumlanır. Rüyada kendi dükkanını süpürdüğünü gör­mek, dükkanda meydana gelecek değişikliğe işârettir.

Uykuda (rüyada) cenaze (ölmüş insanlar için) malzemeri satan bir dükkan görmek, hayırlıdır. Bu rüya, itibar sahibi olmaya ve yüksek mertebeye ermeye işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada dükkan veya süper market görmesi, hanımı, çocuğu, malı, hayatı, makamı ve bineği ile tabir olunur.

Dükkan ve süper marketlerde görülen hoş olmayan durumlar, geçim ve aile hayatında gözlenecek olumsuzluklara işâret eder.

Rüyada kendi evinin kapısında küçük bir dükkan görmek, o evin hanımına işâret eder. Bazı kere de kendi evinin kapısında küçük bir dükkan görmek, hanımın dost ve arkadaş­larına işârettir.

Rüyada dükkanın hoş, yeni ve güzel oldu­ğunu görmek, bekâr biri için temiz ve pak bir hanımla evlenmeye; evli için çocuğu olmaya işârettir.

Hasta kimsenin yeni ve hoş bir dükkan görmesi, şifâ ile tabir edilir ve ömrünün uzun­luğuna işâret eder.

Yine rüyada dükkan görmek, hanım, güzel geçim, yüksek makam, iyi ve makbul işler, yükseklik ve zafer ile tabir olunur.

Rüyada dükkanın kapısını kırdığını görmek de, dükkanda meydana gelecek değişikliğe işârettir.

Bazı kere de dükkanın kapılarının kapatıl­mış olarak görülmesi, sahiplerinin ölümüne, isim ve şöhretlerinin silinmesine işâret eder.

Rüyada dükkan kapılarının açılmış olarak görülmesi, dükkan sahiplerine ticaret ve rızık kapılarının açılmasına işârettir.

Bazı kere de dükkan rüyası, anne ve baba­ya işârettir.

Yine rüyada dükkan görmek, rüya sahibinin ilmine, nasibine, rızkına ve sesine işâret eder.

Rüyada bir dükkan aldığını görmek, izzeti şerefe işârettir.

Rüyada dükkanı satmak da, izzet ve şerefi zayi etmek demektir.

Rüyada bir kimsenin kendi gayretiyle dükkan yaptığını görmesi, âli bir makama işâret eder. Yine bir kimsenin kendi gayretiyle dükkan yaptığını görmesi, rüya sahibi zengin ise, malı­nın artmasına, fakir ise zengin olmasına işârettir.

Rüyada dükkandan çıktığını görmek, aile fertlerinden bir kimsenin evleneceğine işârettir.

Dükkanın Yıkıldığını Görmek

Rüyasında eski bir dükkanı yıktığını görmek, bir iyiliğe ve hayra kavuşmaya işaret olarak yorumlanır. Yeni bir dükka­nın yıkıldığını veya yıktığını görmek, üzüntü, keder ve sı­kıntıya işaret olarak tabir olunur denmiştir. Rüyasında kendi dükkanının kendi üzerine yıkıldığını veya dükkanında kötü bir olayın meydana geldiğini görmesi, onun için musibete veya işlerinde zahmet ve meşakkate, ticaretinde işlerin yokluğuna ve bozukluğuna ve maişetin (geçimin) darlığına işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyada dükkanının yıkıldığını görmek, bo­şanmaya veya çocuğunun ondan ayrılmasına yahut hasta ise üzüntü ve keder vaki olmasına işâret eder. Dükkanın yıkıldığını görmek, anne, baba veya hanımın hastalığına işâret eder.

Bir yanıt yazın