Rüyada Doktor Görmek

İş yaşamınızda bazı düşmanlara sahipsiniz demektir. Rüyayı gören kadınsa sağlık sorunları anlamındadır.

Rüyada doktorun hasta evine girdiğini görmek, pastanın iyi olacağına, şayet hasta değilse hastalanacağına, kendini doktor olarak görmek, şöhret ve itibarınızın artacağına, bir dok­tora muayene olmak hasta iseniz yakında şifa bulacağınıza yahut talihinizin açılacağına işaret eder. Doktor ile konuşmak gizli bir meseleyi öğrenerek kederleneceğinize, doktordan ilaç almak, bir iftiradan kurtulacağınıza, doktoru eve davet etmek ticaret ve iş ha­yatınızda bir aksiliğe uğrayacağınıza, belki iflas edebileceğinize işaret eder.

Rüyada doktor görmek, değişik cihetlere işaretle ta­bir olunmuştur. Rüyada görülen doktor, alim (ilim sahibi) ve yanlışlıkları düzelten (ıslah edici) bir kimseye işaret eder. Bazen de, doktor görmek, sözleri ve öğütleri tesir eden (etkileyen) bir öğütücüye, din ve dünya işlerini düzen­leyen hakim, müftü ve eğitimci bir kimseye işaret eder.

Alem-i manada (rüyada) kendisinin doktor olduğunu gö­ren kişinin bu rüyası, kendi haline ve durumuna uygun, kendisine yaraşır, kendisine layık bir makam ve mevkie geleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir doktorun sağlam bir kimsenin yanına gittiğini görmek, rüyayı gören kişinin hastalanacağına işaret eder.

Rüyasında bir doktorun, hasta bir kişinin yanına geldiğini görmek, onun hastalıktan kurtulacağına, hasta olan kişi­nin iyileşeceğine işaret olarak tabir edilmiştir.

Bir kimsenin rüyada doktor görmesi, an­neye yahut âlim bir kimseye işâret eder.

Rüyada bir doktorun kendisine ilâç verdi­ğini görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine işâret eder.

Rüyada görülen doktor, insanın annesine işâret eder. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi doktorunun öldüğünü görse, o kişinin annesi­nin vefat edeceğine işâret eder.

Rüyada hastanın yanına bir doktorun gel­diğini görmek, hastanın İyileşmesine işârettir.

Rüyada doktorun sağlam bir adamın yanı­na gittiğini görmek, gören kimse için hastalığa işâret eder.

Rüyada doktor olduğunu görmek, ilim ehli yahut haline uygun yönetici olmaya işârettir.

Rüyada doktor görmek, kan aldırmakta şifâ olduğundan kan alıcıya da işârettir.

Bazen rüyada görülen doktor, insanı arka­sından çekiştiren birine, çöpe, çöpçüye, kan aldırmaya işâret eder.

Rüyada görülen doktor, öğütleri etkili olan vaize, din ve dünya işlerini ıslah eden hakim, müftü ve eğitimciye işâret eder.

Bir kimse rüyada doktorun hakime veya müftüye dönüştüğünü görse, bir takım belala­ra düçar olacağına işârettir.

Bir kimse rüyada hakimin doktor olduğunu görse, o hakimin halka karşı çok yumuşak ve faydalı olacağına işârettir.

Aralarında düşmanlık olan kimselerin rü­yada doktor görmeleri, düşmanlarını görmeye işârettir.

Rüyada görülen doktor, insan karakterinde saklı bulunan ve nefsin derinliklerinde bastırı­lan olumsuz özellik ve eğilimlerin ortaya çık­masına işârettir.

Rüyada görülen göz doktoru, dine sonradan eklenen hurafeleri temizleyen, insanlara rehber- likyapan kimseye, iyi danışmana işâret eder.

Rüyada doktorun kefen sattığını görmek, görülen doktorun mesleğinde hile yapıyor olmasına ve teşhisteki yanlışı ile insanın sağlığı ile oynamasına işâret eder.

Rüyada doktor görmek, alim bir kimseye yorumlanır.

Bir alimin kendisine öğüt verdiğini gören kimse, şüphe nifakını gönlünden çıkarır ve dinini ıslah eder.

Bir kimse rüyada doktorun bir şehirde bir adamı dirilttiğini görse, doktorluk san’atı o doktorun mesleği üzerine o şehirde ya-yılmaya başlar.’ Rüyada hastanın yanına bir doktor geldiğini görse, hastalıktan kurtulur. Doktorun sağlam bir adamın yanma gittiğini gören kimse, hastalanır.

Rüyada doktor olduğunu gören kimse, haline uygun yüksek bir mevkiye geçer. Bazen da o kimse, emniyet mensuplarından verilen emir ve yasalara uymayan ve insanları korkutan biri olur.

Rüyada doktorun kefen sattığını gören kimse o doktordan sakınsın. Çünkü o doktor mesleğinde hain bir kimsedir. Bir kimse rüyada bir doktorun dabakcıya dönüştüğünü ve hayvan derilerini terbiye ettiğini görse, onun iyi bir doktor olduğuna ve birçok kimselerin onun eliyle iyileştiğine yorumlanır. Ancak dabakladığı derilerde kötü bir koku olduğunu görse, onun tıbbi bilgide cahil ve hilekar olduğuna yorumlanır.

Bir yanıt yazın