Rüyada Dişi Geyik Görmek

Kişinin rüyada dişi bir geyik görmesi, Arap ırkın­dan aldığı veya alacağı güzel bir hizmetçiye işaret eder.

Alem-i manada (rüyasında) dişi bir geyik avladığını gör­mek, rüyayı gören kişinin, bir hizmetçiye hilekarlık yapa­cağına veya bir kadınla evleneceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında dişi bir geyiğe taş attığını gören kişinin bu rüyası, onun, kendi hanımına bir kötülüğü dokunacağına (yani hanımını dövmek veya boşamak gibi, bir hata ve sonu piş­manlıkla bitecek bir nedamete) işaret olarak yorumlanır.

Bir kişi rüyasında dişi geyiği avlamak maksadıyla taş attı­ğını görse, bu rüyası onun bir nimete, mal-mülk ve bere­kete kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada dişi geyik görmek, evliliktir. Rüyada dişi geyiğe taş attığını gören kimse hanımına karşı boşamak veya dövmek gibi bir hata işler. Erkek bir geyiğe dönüştüğünü gören kimse, dünya zevklerine erişir. Geyik yavrusu aldığını gören, hayır ve mirasa kavuşur.

Erkek bir geyiği evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Bir kimse geyik yavrusunun kendi üzerine sıçradığını görse, hanımı ona isyan eder. Erkek bir geyiğin arkasına düşüp gittiğini gören kimsenin, kuvveti artar.

Erkek bir geyik olduğunu gören kimsenin, malı artar. Bir geyiği olduğunu gören kimse helal bir mala sahip, saygıdeğer bir kadınla evlenir. Geyik eti yemek güzel bir kadından mal elde etmeye yorumlanır.

Bir geyiği öldürdüğünü veya elinde öldüğünü gören kimseye, kadınlar tarafından üzüntü ve keder isabet eder.

Bir yanıt yazın