Rüyada Dikiş Dikmek

Dikiş dikmek veya benzeri bir şey yapmak, erkekler için kadın konusunda rahata kavuşacağına yorumlanır. Kadınlar için sahte ve dolandırıcı bir arkadaşı olduğuna işa­ret eder. El işi yapmak, çok kıymetli vefakar bir arkadaşa işarettir.

Rüyada iğne iplikle bir şey diktiğini görmek, rüyayı gören kimse için kuvvet bulacağına veya maksadı­na ve arzusuna kavuşacağına, işarettir. Elbise diktiğini görmek, dünya ile ilgili bütün isteklerinin olacağına (ger­çekleşeceğine) işarettir şeklinde tabir olunur.

Bazı yoruma göre ise; Rüyada dikiş diktiğini görmek, eş dost ve akrabalar arasında mevki ve mertebesinin artaca­ğına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir erkek rüyasında dikiş diktiğini görse, bu rüyası, onun ra­hata kavuşacağına ve feraha erişeceğine işaret eder.

Bir kadın rüyasında dikiş diktiğini görse, bu rüyası onun, iki yüzlü, samimiyetsiz, dürüst olmayan bir arkadaşı olduğu­na işarettir denmiştir.

Rüyasında dikiş diken birini görmek, rüyayı görenin işinde çalıştırdığı kimselerin kendisine bağlı olduklarına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada dikiş diktiğini görmek, dost ve akraba arasında mevkinin artacağına ve helal mala işâret eder.

Bazen de dikiş dikmek, dağınık şeyleri bir araya getirmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya işâret eder.

Bazı kere de dikiş dikmek, erkekler için rahata kavuşmaya; kadınlar için iki yüzlü bir arkadaşının olduğuna işârettir.

Rüyada dikiş diken bir kimseyi görmek ise, işlerde yardımcıya işârettir.

Rüyada Söküğü Diktirmek

Rüyasında bir terziye gidip sökük diktirdiğini görmek, rüya­yı gören /kimsenin, hükümete yaptığı bir iş müracaatının olumlu bir cevabı geleceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada bir söküğü dikmek, bir ayıbı gider­meye yahut gizlemeye işârettir.

Bir yanıt yazın