Rüyada Demir Görmek

Rüyada demir görmek, mal ve kuvvettir.

Rüyada bir yere biriktirilmiş demir, kalay ve tunç gibi şeylere rast geldiğini gören kimse dünya eşyasından hayra ve bir kadından arzu ettiği şeye erişir. Kendisi için demirin yumuşadığım gören kimse rızık ve genişliğe ulaşır.

Demir ve bakırı erittiğini gören kimse, kendisi ile öğünebileceği bir iş görür. Demir erittiğini gören kimse halkın diline düşer ve insanlar onun dedikodusunu yaparlar.

Rüyada demir görmek, zekada gelişmeye ve teşebbüs edilen işte direnmek gerektiğine, ancak bu takdirde başa­rıya işarettir. Demir kırmak felakete işarettir. Demir kafes büyük bir sıkıntıya düşüleceğine ve acıya, kedere işarettir. Demir kapı bulunduğunuz ticaret, memuriyet gibi işlerde mevkiinden emin olabile­ceğinize işarettir. Rüyada demirci görmek çok iş sahibi olmaya dolayısıyla zenginliğe veya bulunduğunuz mevkide yükselmeye işa­rettir. Demircilik yaptığınızı görmek, hükümetle olacak bir işte çok zorluk çekeceğinize işarettir. Demirci dükkanı görmek, uzun zaman dır takip edip olmasını istediğiniz işinizin başarıyla sonuçlanacağına işarettir.

Rüyada demir görmek ve demiri elinde tutmak, zengin­lik ve kuvvetli olmakla yorumlanır.

Rüyada birçok birikmiş demir görmek, dilek ve arzusuna kavuşmak, işinde gücünde çok kuvvetli olacağına işarettir.

Rüyada demir dövdüğünü görmek, zor bir işi başarmak ve başaracağı ile, fedakarlık ve sebat göstererek, sabırla ser­vete kavuşacağı ile tabir olunur.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyada işlenmiş demir görmek, hizmetçiye, işlenmemiş demir görmek ise, eşya ve uzun ömre işaret eder şeklinde tabir olunur.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında bir yerde toplu halde de­mir bulduğunu gören kimse, elindeki ve kazandığı maldan hayır ve bereket görür şeklinde tabir olunmuştur.

Bir kimsenin rüyada demir görmesi ve onu elinde tutması, mal ve mülk, güç ve kuvvet ile tabir olunur.

Rüyada demiri aldığını görmek, zayıflık ve âcizlikten kurtulmaya ve kuvvete işâret eder.

Rüyada demir yediğini görmek, her yerde kurtuluş ve zafere ermeye işârettir. Yine rüyada demiri ekmekle beraber yedi­ğini görmek, geçim hususunda halka uymaya, minnet ve güçlüğe işâret eder.

Rüyada demiri dişi ile çiğnediğini görmek, rüya sahibinin kuvvetli bir millete zarar verece­ğine ve onların gıybetiniyapacağına işâret eder.

Rüyada bir yere biriktirilmiş demir yığını görmek, dünya eşyasından hayra ve bir kadın­dan arzu ettiği şeye kavuşmaya işârettir.

Kendisi için demirin yumuşadığını görmek, rızık ve genişliğe işârettir.

Bir kimsenin rüyada demirden yapılan her­hangi bir şeyi görmesi, insanlar için menfaat ve kuvvete işâret eder.

Rüyada görülen keser, demir kürek ve bal­ta gibi aletler, insanın hizmetçisi ve ücreti olarak tabir edilir.

Yine rüyada bir demire mâlik olduğunu görmek, güçlük ve sıkıntı ile rızka nâil olmaya işârettir.

Demire istediği şekli kolaylıkla vermek, zorlukların üstesinden gelmeye işârettir.

Bir yanıt yazın