Rüyada Damar Görmek

Rüyada damar ve sinirlerde bir ağrı, bir sızı olduğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkın­tıya işâret eder.

Rüyada sinirlerinden veya damarlarından birinin koptuğunu görmek, işlerin çıkmaza gireceğine ve bozukluğuna işâret eder.

Rüyada görülen damar güzel ve düzgün olursa, rüya sahibi kimsenin durumunun güzelliğine ve iyiliğine işa­ret, görülen damar bozuk ve kötü durumda olursa, rüyayı görenin durumunun kötü ve bozuk oluşuna işaret eder.

Rüyada görülen damarlar, insanın soy ve akrabalarına işa­retle yorumlanır. Damarlarından birinin yok olduğunu gö­ren kimse, akrabalarından ayrılacağına, onlardan ayrı dü­şeceğine işaret ile yorumlanır.

Rüyasında damarının kesildiğini görmek iyi değildir. Bu rüyası onun, hastalanacağına ve sağlığının bozulacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada damar görmesi, ev halkı veya akrabaları ile tabir olunur.

Rüyada görülen damarın güzelliği o zâtın güzelliğine, damarın bozukluğu da yine o ki­şinin bozukluğuna işârettir.

Rüyada damar ve sinirlerinin arttığını gör­mek, yakın akraba ve neslin artacağına işâret eder.

Rüyada damarının tıkandığını veya damarı­nın kesildiğini görmek, sılayı rahimi terk etme­ye, akrabası ile ilişkisini kesmeye ve akrabasın­dan ayrılmasına işârettir. Rüyada damarlardan birinin veya tamamı­nın kesildiğinin görülmesi, rüya sahibinin bahçe ve bostanının su yolunda meydana ge­lecek bozukluğa işârettir.

İnsanın damarı aşiret ve kabilesidir.

Rüyada damarlarından birinin yok olduğu­nu görmek, ölüm veya ziyaret etmemekle akrabasından ayrılmaya işâret eder.

Damarlar bostanın su kanalı gibidir. Çünkü insan da ağaca benzer.

Rüyada görülen damar aile ile ilişkilere yorumlanır.

Damarın güzelliği o kimsenin güzelliği, damarın bozukluğu ise o kimsenin bozukluğudur. Rüyada bir damarının bozulması, o kimsenin o damarı yerinde bulunan akrabasından birisinin ölümüne yorumlanır. İnsanın damarları aşiret ve kabilesidir. Damarlarından birisinin yok olduğunu gören kimse, ölüm veya ziyaret etmemekle akrabasından ayrılır. Rüyada damarlardan birinin veya hepsinin kesildiğinin görülmesi, rüya sahibinin bahçe ve bostanının su yolunda meydana gelecek bozukluğa yorumlanır.

Damardan Kan Aktığını Görmek

Bir kimsenin rüyada elinin damarlarından kan aktığını görmesi, eğer zengin ise, o kan miktarı elinden mal gideceğine işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada elinin damarla­rından kan aktığını görmesi, akan kan miktarı ele geçecek mala işâret eder.

Rüyada damarlarınızdan kan aktığını görmek, zenginler için fakirliğe, yoksulluk içinde yaşayanlar için bir mik­tar zenginleşmeye işarettir.

 

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın