Rüyada Cinsel İlişki Görmek

Rüyada cinsel ilişkide bulunmak büyük bir rütbeye işarettir. Cinsel ilişki sırasında meni görmek, rüyanın batıl olduğuna işarettir. Düşmanı ile cinsel ilişkide bulunmak cin­sel ilişkide bulunan düşmanını mağlup edeceğine işarettir. Tanıdık­larından birisiyle cinsel ilişkide bulunmak dostlarınıza karşı iyi davranmayacağınıza tanımadık birisiyle cinsel ilişkide bulunmak mal ve servet kaybına işarettir. Güzel ve sevimli bir kadın ile cin­sel ilişkide bulunduğunuzu görmek, hayra işaret eder.

  • Rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu gör­mek, yardım ve büyük bir mevkii durumuna işaretle tabir olunur.
  • Eğer bu rüyayı gören kimse, uyandığında bu münasebetin guslü gerektiren bir belirtisini üzerinde (külotuna vesaire de) görürse bu rüya geçerli değildir. Yorumu yoktur. Çünkü bu rüya şeytani rüyadır.
  • Rüyada düşmanıyla cinsel ilişkide bulunduğunu görmek, düşmanınıza veya düşmanlarınıza galib geleceğinize işa­ret olarak yorumlanır.
  • Dost ve arkadaşınızla cinsel ilişkide bulunduğunuzu gör­mek, onlara faydalı ve yararlı olacağınıza işaret eder.
  • Rüyasında çıplak biriyle cinsel ilişkide bulunduğunu gö­ren kimse, endişeden kaygı ve tasadan, sıkıntıdan kurtu­lur, şeklinde tabir olunur.
  • Kendi hanımıyla cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimse­nin, iş hayatında kendisine hile yapan kimselere galip ge­leceğine ve onların hilesinden etkilenmeyeceğine işarettir.
  • Cennet hurileriyle cinsel ilişkide bulunduğunu gören kim­senin, din yönünden yükseleceğine, ferah ve sevinçli bir hayat süreceğine işarettir.
  • Bir kimsenin ölmüş olan karısıyla cinsel ilişkide (cinsi mü­nasebette) bulunduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Bu rüya hayra işaretle yorumlanmaz demişlerdir rüya yorumcula­rı. Ama bilinmeyen (tanımadığı, ölmüş) bir kadınla cinsel ilişkide (cinsi münasebette) bulunduğunu görmek, iyi rüya olarak yorumlanmış, muradına erer rüya sahibi denilmiştir.
  • Hayatta olan (yaşamakta olan) hanımı ile cinsel ilişkide bu­lunduğunu görmeyi iyiye yorulmuştur. Rüya sahibinin ha­nımına iyilikte bulunacağına işaretle yorumlanmıştır.
  • Dinden uzak (dinin emir ve yasaklarını yapmayan) bir insa­nın rüyada bir fahişe (zina eden) bir kadınla beraber oldu­ğunu (zina ettiğini cinsi münasebette bulunduğunu) görmesi, onun (rüya sahibinin) kazancının haram olduğuna veya malının haramdan toplanıp birikmiş olduğuna işarettir. Bu rüyayı gören kimse şayet dindar biri ise, o zaman yo­rum, ilim ve berekete işarettir demiştir Kirmani hazretleri.

(Not): Okuyucu dostum! unutma ki, rüyalar, sana bir hayrı veya bir zararı işaret etmektedir. Rüyaların önemi bu noktada değer kazanmaktadır. Sana bir şeyleri manevi (görünme­yen) işaretlerle ya uyarmak ya da müjdelemektedir de­mektir. Rüyalar gündüzün veya uyanık halindeyken olan şeylere (olaylara) benzememektedir. Rüya yorumlarını okurken uyanık halindeymiş gibi düşünmeyesin. Öyle dü­şünürsen o zaten bir anlam ifade eden rüyalıktan çıkar, şeytanın insanla oynadığı düşler arasına girer. Batıl, yoru­ma gelmeyen rüyalar oluverir ki, onların yorumu yoktur.

İbn-i Kesir’in yorumu: Cinsel ilişki rüyası, hayra ve sevin­ce işaret eder demiştir. Yine denmiştir ki, cima (cinsel ilişki) rüyası, din ve dünya hayatı yönünden rüya sahibinin muradına ermeye işarettir şeklinde yorumlamışlardır. (Farklı yorumların olması, görülen rüyanın değişik ve farklı durumla­rından olmaktadır. Bu unutulmamalıdır.)

Yine bazı yorumcular, rüyasında bakire (kız olan kız) bir hizmetçi ile münasebette bulunduğunu görmek, hayra ve makamının yükseleceğine işarettir. Bazıları da, rüyasında bir hizmetçi ile münasebette bulunmayı, bir kedere uğra­maya fakat, bu keder ve sıkıntıdan çabuk kurtulmaya işa­ret olarak yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada cinsiyet organı ile kendi kendine cin­si münasebet yaptığını görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibi­nin, cimrilik gibi kötü bir hastalığı olduğuna yani cimri bir kişi olduğuna, çevresindeki yardım edilmesi gereken in­sanlara yardım etmediğine, malını, mülkünü, parasını ge­reksiz yerlere harcadığına, saçıp savurduğuna, günaha battığına ve eşiyle aralarının açılıp onu boşayacağına işa­ret eder şeklinde yorumlamışlardır. Bu rüyayı fakir bir kişi görürse, o zaman yorum şöyledir: Rüyayı gören fakir kişi, şiddetli bir hastalığa yakalanır ve yakalanacağına işaret­tir. Bazı yorumcular, bu rüyayı, rüya sahibinin, kendisine nikahı haram olan (asla evlenmesi caiz olmayan) bir kadına yaklaşmasına, yaklaşmak istemesine işarettir.

Bir yanıt yazın