Rüyada Cin Suresi Görmek

Bir kimsenin bu mübarek sureyi rüyada görmesi, ünlü yorumcular tarafından değişik (çeşitli) şekillere işa­retle yorumlanmıştır.

İmam-ı Nablusi’ nin yorumu:

Cin suresini rüyada tama­mını veya bir parçasını okuduğunu veya başka birinin okumasını dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin, önce rızık darlığı çekmekte olduğunu (yani fakirliğini) fakat, so­nunda bu fakirlikten kurtulup zenginleşeceğine işarettir.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Bu mübarek sureyi rüyada gören kimse, zalimlerle, merhametsiz gaddarlarla çok uğraşır, mücadele eder ve cin şerrinden muhafaza olunur (koru­nur) şeklinde yorumlamıştır.

Kirmani’nin yorumu:

Cin sure-i celilesini rüyada gören yani, okuduğunu veya okunduğunu gören kişi, cin şerrin­den Cenab-ı Hakk tarafından korunur. Cenab-ı Hakk, rüya sahibine idrak (anlayış, kavrayış) kabiliyeti (yeteneği) verir ve faydalanacağı, yararlanacağı akıl ve zeka verir veya ve­receğine işaretle yorumlamıştır.

İbn-i Şirin’de,

Korkulardan emin olur, bir zarar görmez şeklinde yorum getirmiştir.

Rüyada Cin Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişliğine, cin taifesinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya işârettir.

Bir yanıt yazın