Rüyada Cin Görmek

Rüyada cin görmek, hilekar bir kimseye işarettir. Cini yakınında görürse hayal kırıklığına ve ziyana, cin olmak hile ve dolandırıcılığın artmasına işarettir. Bazı yorumculara göre cin gör­mek, kara ve deniz yolculuklarına çapulculuğa, hırsızlığa ve ziya­na işarettir. Cin ve perileri imdada çağırmak tehlikeli ve korkunç maceralara atılmaya işarettir. Rüyada kendisini cin çarptığını görüp korkmak ve bayılarak yere düşmek haram mala sahip olacağı­nıza, kendisine büyü yapılmasına ve malının elinden çıkıp üzül­mesine işaret eder.

  • Rüyada cin görmek, hilekar bir kimseye işaretle tabir olu­nur. Cin görmek, büyük düşman, korku, akıllı fakat hilekar (düzenbaz) bir adam ile temsil edilir.
  • Bazı yorumculara göre, rüyada cin görmek, yılan ve akrep gibi, yer haşerelerinin çıkması ve insanların rahatsız ola­cakları şeylerin meydana gelmesine işaretle yorumlanır.

Rüyanızda cin görmeniz, dünya uğruna hile yapmaktan sakınmayan, hilekâr bir kimse ile tabir olunur.

Rüyada görülen cin, âlim, doktor, iyilik sahibi ve iyi vasıflı biri ise, Müslüman’a yararı dokunan iyi kimseye işâret eder.

Rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihir­bazlara da yorumlanır.

Bazen de rüyada cin görmek, yılan ve ak­rep gibi yer haşerelerine ve insanların rahatsız olacakları şeylerin çıkmasına işâret eder.

Bazen rüyada cin görmek, kara ve deniz­de yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hır­sızlığa, zinaya, kumara, içki içmeye, cinsel yerlerine, kiliseye, dükkanlara, bidat işlenen yerlere, eğlence yerlerine, güzel sesle türkü ya da şarkı söylemeye, çalgılara ve zenginliğe yorumlanır.

Rüyasında cin olduğunu görmek, rüya sahibinin hileli işlerinin çok olacağına işâret eder.

Rüyada cinin, kapısının yakınında durdu­ğunu görmek, o kimsenin zarara uğrayacağına yahut üzerinde yapması lazım gelen bir adağı olduğuna veya ona isabet edecek darlık ve zillete işâret eder.

Rüyada evine cinlerin girip bir şeyler yaptığını görmek, evine düşman ya da hırsızlar girerek o kişiye bir zarar getireceklerine işâret eder.

Rüyada cami ve güzel yerlerde görülen cinler, onların Müslüman olanlarına; yerlerde ve yollarda görülen cinler, yol kesici eşkıyalara; hayvan gübresi dökülen yerde görmek, bekçiye; kuyu ve hamam da görmek, zina eden erkek ve kadınları kandıran adamlara işâret eder.

Cinle sohbet ettiğini gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarına muttali olan kim­seye yakın olur.

Bir kimse rüyada cinlerden birine Kur’ân-ı Kerim öğrettiğini ve cinlerden birinin kendisinden Kur’ân-ı Kerim dinlediğini görse, bu rüya, o  kişi için reislik veya başkanlık gibi yüksek makamlara işâret eder.

Mülke ehil ve müstahak olan bir kimsenin rüyada cinlerden biriyle evlendiğini görmesi, mülke ve paraya kavuşmaya işâret eder.

Rüyada cinlerin meliklerini görmek, valile­re, şeyhlere, âlimlere ve talebelerin hocalarına işâret eder.

Rüyada cinlerin melikleri ile dost olduğunu görmek, cinlerin delâlet ettiği kimse ile tanış­maya işâret eder.

Rüyada cinlerin melikleri ile dost olduğunu görmek, bazen de, tövbe ve istiğfar ederek, Hak’a dönmeye işâret eder.

Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdüğü­nü görmek, cinlerden gelecek bir zarara; ba­zen de bu rüyayı görenin faiz yiyeceğine işâret eder.

Rüyada kendisinin cin olduğunu gören kimsenin yalanı dolanı, hilesi çok olur.

Cin görmek, yolculuğa, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, kısacası günah işlemeye delalet eder.

Rüyada cinin yerlerde ve yollarda görünmesi; yol kesen serserilere, banyoda veya hamamda görülenleri; gayrı meşru ilişki yaşayan kadını ve erkeği kandıran kişilere delalete der. Cini evde gören kimsenin kötü ve kötü düşünen komşuları var demektir.

Cin görmek, dünya işi ve gururu için hilekar bir kimse ile yorumlanır. Görülen cinin hekim, ihsan sahibi, alim ve hatip olması bundan müstesnadır. Rüyada cin olduğunu gören kimsenin hilesi çok olur.

Cin görmek bazen kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bidat yerlerine, kiliseye, dükkanlara, güzel sesle türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara yorumlanır. Cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara yorumlanır.

Cinlerin Müslüman ve kafirleri, onların emir ve yasakları ve hareketleri ile ayırt edilir. Şöyle ki; eğer onlardan birisi iyilikle emretmezse, kötülükten nehyetse yahut hayır ile haber verse o cin Müslümandır. Bunların aksini yapan kâfirdir. Cinlerden biriyle evlendiğini gören kimse itaatsiz ve fasık birisine müptela olur. Bazen da o kimse bir yaramaz binek satın alır. Bu rüyanın sahibi mülke ehil ve müstahak ise mülke malik, yahut defnedilmiş bir mala kavuşur.

Bir yanıt yazın