Rüyada Çimen Görmek

Rüyada çimen görmek, sevinçli ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Tatlı hülyalar, ümit ve münakaşaya işarettir. Çi­menlerin üzerinde dolaşmak ümit edilmedik bir iş yüzünden çok sevineceğine işarettir. Kurumuş çimen tasarlanan bütün ümitlerin boşa çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen çimen veya çimenlik, büyük bir hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen çayırlı ve çimenli yerler, İslam’ın sembolüdür. İslam’ın getirdiği saadet ve mutluluğa işaret olarak yorumlanır. Bu ölçüler­den hareketle İmam-ı Nablusi’nin yorumu bu cihetlere işaret eder ve yol gösterir özelliktedir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Bir kimsenin rüyasında çi­menli, çayırlı ve sulak yerler görmesi, Din ve İslam ile ta­bir olunur. Yer yüzünde görülen her yeşilliğin tabir ve yo­rumu da böyledir. Bir kimse rüyasında bağını, bahçesini yemyeşil çimenle bezediğini görse, bu onun kendi kalbini İslam’ın nuru ile doldurduğuna işarettir. Büyük bir kırlık alanda yemyeşil çimenler, türlü otlar ve dağ çiçekleri ara­sında bulunduğunu ve bunlardan topladığını görmek, rüya sahibi kişinin, İslam’ın her türlü nimetlerinden, manevi cihetinden yararlandığına ve kendisini ahiret yolculuğuna hazırladığına işaretle yorumlanır. Bu rüyayı gören, dünyada da huzur ve mutluluğa namzettir: Fakirse zengin olur, zenginse, daha zengin olur, aile fertleri iyilerden, Salihlerden olur, sağlık sıhhati yerinde olur, gam ve kederlerden uzak olur, dünya ve ahireti için hayra işaretle tabir olunur.

Rüyada iyi bir durumda görülen çimenlik, rahat bir hayat, tatlı ve güzel yiyecekler, iyi ve bol bir geçim ile tabir edilir,

Rüyada çayır çimen görmek, büyük hayra ve iyiliğe işaret eden bir semboldür. Bütün rüya tabir ve yorumcuları bu hususta görüş ve yorum birliğindedirler.

Bir yanıt yazın