Rüyada Ciğer Görmek

Rüyada ciğer görmek, cesaret işaretidir. Birinin ci­ğerini yemek, hazır bir mala işarettir. Ciğerin büyüklüğü kuvvete ve cesarete, çiğ veya pişirilmiş çok ciğer görmek, kavuşulacak önemli ve değerli şeylere işarettir.

Rüyada Akciğer Görmek

Akciğer refah ve sevince yo­rumlanır. Kendisine akciğer verildiğini görmek birisinden sevini­lecek bir davranış görüleceğine, birisine akciğer vermek, verdiği kimseye iyiliği dokunacağına, pişmiş akciğer yemek, sevinç ve kolaylıkla kazanç , sağlamaya işarettir. Akciğerlerin koptuğunu görmek, yakın zamanda ölüme işarettir. Akciğerlerini çıkarıp atmak kendi eliyle refah ve saadetini yok etmeye işarettir. Başkasının ak­ciğerini çıkarıp atmak onun mal ve mülkünü almakla ve kötü bir haber vermekle keyfini kaçırmaya işarettir. Akciğerlerinin yaralan­dığını görmek, gam ve kedere düşeceğine işarettir. Akciğerin büyü­mesi sevinç, ferah ve kazancın artmasına akciğerin küçülmesi zevk ve neşenin azalacağına işarettir.

Rüyada Karaciğer Görmek

 

Karaciğer mal, evlat, ilim ve bol­luk ile yorumlanır. Karaciğerin kopması çocuğunun gurbete gitme­sine, karaciğerin yarılması çocuğun hastalanacağını gösterir. Kara­ciğerin dışarıya çıkması çocuğunun gurbete gitmesine, malının zi­yana uğramasına, halk arasında itibarın bozulmasına işarettir. Karaciğerini çıkarıp atmak çocuğunu yanmdan ayıracağına, kendi eliy­le malını kaybedeceğine, itibarını da kendisinin bozacağına işaret­tir. Tanıdığından karaciğer almak, alınan kimsenin malından, il­minden fayda görüleceğine. Karaciğer pişirmek pişirenin çocuğu olacağına ve kendisinin de kazançlı bir işe başlayacağına işarettir.

Rüyada ciğer görmek iyidir. Bu rüya, korkulardan kur­tulup emniyette olmaya, sıhhate kavuşmaya ve düşman­lara galip gelmeye işaret ile tabir olunur.

Rüyada ciğer görmek, korkudan emin ol­maya, sıhhate ve düşmana galip gelmeye işârettir.

Bir yanıt yazın