Rüyada Çekirge Görmek

Rüyada çekirge, azap ve Allah’ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)’ın mucizelerindendir.

Rüyada çekirge görmek, bekarlar için iyi bir ev­lilik yapmaya veya güzel bir iş elde etmeye işarettir.

Rüyada çekirge görmek, Allah’ın askeri veya Allah’ın azabına işaretle tabir olunur. Rüyasında bir yerde çekirge çıktığını görmek veyahut çekirgenin eza ve cefa vererek herkese rahatsızlık vererek gökte uçuştuklarını görmek, za­lim bir askere veya zararlı bir yağmura işaretle yorumlanır.

Ebu Said El Vaiz’in yorumu:

  • Rüyada çekirge görmek, kav­gaya, fırtınaya ve şiddetli yağmura veya bir belaya işarettir.
  • Bazı yorumculara göre, rüyada çekirge görmek, fitneye (kargaşalığa -bozgunculuğa) ve düşmanlığa işaretle tabir edilir.
  • Rüyada çekirgeleri topladığını görmek, bol para kazanılaca­ğına işaret olarak yorumlanır.
  • Çekirge yağdığını görmek, elde edilecek mal-mülk ve ser­vete, bazen de zarar ve kıtlık ile tabir olunur.

Rüyada çekirge görmek, azaba ve Allah’ın askerine işârettir.

Rüyada çekirgenin geldiğini görmek, Allah’ın azabının geleceğine işârettir.

Rüyada kara ve ekinde görülen çekirge, helâk olmaya, güçlüğe ve işsizliğe işârettir.

Bazen çekirge görmek, büyük damlalıyağ­mura işâret eder.

Rüyada görülen çekirge, düşmanın pusuya gizlenip büyük bir ordu ile mal gasbetmesine ve talana işâret eder.

Rüyada görülen ufak tefek çekirgeler in­sanların avamlarının kavgalarına işârettir.

Rüyada uçan çekirge görmek, askere işârettir.

Rüyada çekirgeyi tuttuğunu görmek, mala işârettir.

Rüyada çekirgenin bir çanak içerisine dö­külmüş olduğunu görmek, altın ve gümüşe işâret eder.

Rüyada çekirgeyi alıp bardak veya testi içe­risine koyduğunu görmek, ele geçecek mala ve bu malın kadın yolunda harcanmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyasında pişmiş çekirge görmesi, mal ve mülke, altın ve gümüş para­ya işâret eder.

Rüyada bir yerde çekirgenin çıktığını veya ezâ ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek zâlim bir askere veya zararlı bir yağmurun yağmasına işârettir.

Rüyada bir yerde çekirge yediğini yahut çekirgeden bir şey alındığını görmek, rüya sahibinin rızıklanacağı bir rızka işârettir.

Rüyada bir mahalde toplu halde çekirge görmek, Allah tarafından o yere inecek belâ ve azaba işâret eder.

Rüyada bir mahalde çekirgeler olup, hiç bir şeye zarar vermediklerini görmek, ferah ve sürür husulüne işarettir.

Hiç bir şekilde zarar vermeyen ve her ta­rafta görülen çekirge, üzüntü ve kederin git­mesine ve insan için bahtiyarlığa işâret eder.

Bir yanıt yazın