Rüyada Çayır Görmek

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu

Rüyada çayır ve çimenlik bir yer görmek, zahmet ve meşakkat çekilmeden, kolayca elde edilecek rızka veya zahmeti, yük olması az hanıma veya manevi ilme veyahut devam eden sadaka ve hayra işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimse rüyasında çeşitli yeşil otların, çiçeklerin de bu­lunduğu bilinen bir çayırlık görse, onun bu rüyası dünya­ya ve dünya malına işarettir demiştir Nablusi. Bazen de, rüyada görülen çayır ve çimenlik hazine ve pazar gibi kendisinden dünya malı elde edilen yere hedef olarak yorumlanmıştır. Şu halde böyle bir rüya görmek, iyiye ve hayra yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre, rüyada çayır ve çimenlik görmek, Müslümanlığa işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında ça­yırlık ve çimenlik gören kimse, Cenab-ı Hakk’ın lütfuna ve bağışına mazhar olur şeklinde yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında çayır ve çimenlik bir yerde dolaştığı­nı ve gezindiğini görse, bu rüyası, onun ibadetlerinin kabul edilmeye layık olduğuna ve cennete girmesine vesile olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir çayırda, çimenler üzerinde uzanıp yattığını gören kimse, kimsesizlere, yetimlere ve yoksullara yardım eder ve yardım edeceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyasında çayırda koyun ve kuzu otlattığını gören kişi, yardım sever, iyilik sever biridir. Gördüğü rüya, onun iyilik ve hayır işleyeceğine işaret olarak tabir olunur.

Bir kime, rüyasında bir çayırlıktan başka bir çayır ve çi­menliğe geçtiğini görse, bu rüyası onun dünyalık kazan­mak istek ve arzusu ile bir çarşıdan, bir iş merkezinden başka bir iş merkezine veya bir meslekten başka bir mes­leğe geçeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında çayır ve çimenlik bir yerde ot ve çayır topladı­ğını veya yediğini görmek, rüya sahibi kişinin durumuna göre yorumlanır. Eğer rüya sahibi kişi, fakir ise fakirlikten kurtulup zengin olur. Eğer rüyayı gören kimse, zengin ise, zenginliği daha da artar şeklinde yorumlanır. Rüyayı gö­ren kişi, eğer takva ehli ve dünyalığa önem vermeyen biri ise, bu rüyası onun tekrar dünya ziynetlerine ve dünyalığa kapılacağına ve takvasının zayıflayacağına işaret olarak yorumlanır. (Bu yorum Nablusi’nindir.)

Rüyada çayır görmek, zahmet çekilmeden elde edi­len rızka ve külfeti pek az bir kadına ve dünya bilimine veya cari sadakaya işarettir. Çeşitli yeşil otlar ve çiçeklerle bezenmiş çayırlık görmek, dünya ve dünyanın ziynetine ve eşyaya işaret eder. Bazen de çayırılık, müzayede salonu veya küçük eşyalar satılan büyük ma­ğazaları ifade eder. Kendini çayırlı ve otlar gibi yeşil bir sahada ot toplar halde veya yeşil sebze ile görmek, fakir ise zengin, zengin ise malının çoğalacağına, bir çayırdan diğer bir çayıra geçmek o kim senin dünya isteği dolayısıyla bir evden diğer bir eve veya bir ti­caretten başka bir ticarete geçerek kazanç için durmadan çabala­yacağına işaret eder. Çayırlar arasında akar suları görmek, İslam di­ninden olmaya işarettir. Kurumuş çayır ümitlerin boşa çıkacağına işarettir.

Rüyada çayırlık bir yeri görmek, zahmet çekilmeden elde edilecek rızka işâret eder.

Bazen rüyada çayırlık bir yeri görmek, zahmeti az olan hanıma veya manevî ilme ya da devam eden sadakaya işârettir.

Bazen de çayırlık görmek, İslâmiyet’e işârettir.

Bazı kere de rüyada çayırlık görmek, hazi­ne ve pazar gibi kendisinden dünya malı elde edilen yere işârettir.

Rüyada görülen çeşitli yeşil otlar, çiçekler ve çayırlar, dünyaya ve mala işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada çayırlık veya ot­luk bir yerde ot topladığını veya yediğini gör­mesi, zengin olmasına işârettir.

Zengin bir kimsenin rüyada çayırlık veya otluk bir yerde ot topladığını veya yediğini görmesi, zenginliğinin artacağına işârettir.

Dünyadan sevgisini kesmiş ve takva yolunu seçmiş bir kimsenin rüyada çayırlık veya otluk biryerde ot topladığını veya yediğini görmesi, dünya zînetlerine aldanmasına ve yine ona meylederek eski durumuna dönmesine işârettir.

Rüyada bir çayırlıktan diğer bir çayırlığa geçtiğini görmek, rüya sahibinin dünyalık arzu­su ile bir çarşıdan diğer bir çarşıya ve bir mes­lekten diğer bir mesleğe geçmesine işârettir.

Bir yanıt yazın