Rüyada Çakıl Taşı Görmek

Rüyada çakıl taşı görmek,bazen musibet ve bazen de servet olarak yorumlanır. Çakıl taşı vermek, verdiği ada­mı kazandırmaya işarettir. Çakıl taşı atmak para kazanmaya işaret­tir, evinde fazla miktarda çakıl taşı görmek, fazla zengin olacağına işarettir. Gökten çakıl taşı yağdığını görmek, memlekette bolluk ve paranın çok olacağına, bir rivayete göre de o ülkeye afet gireceği­ne işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir kimse, çakıl taşı toplayıp sonra top­ladığı taşları bir kuyuya attığını görse, eğer bekar ise evle­nir veya mal-mülk satın alır şeklinde yorumlanır.

Bazen de küçük çakıl taşları görmek, şahitlik edeceğinize işaret ile tabir olunur.

Denize çakıl taşı attığınızı görmeniz, elinizden mal ve para çıkacağına işarettir.

Rüyanızda kuyuya çakıl taşı attığınızı görmeniz, evlenmeye ve evlenmeniz sebebiyle zengin olacağınıza işaret eder.

Bir kimsenin rüyada küçük çakıl taşları gör­mesi, erkeklere, kadınlara, insanların küçükleri­ne, sayılmış paralara, ilim ve şiirden öğrenmek isteyene, sıkıntı veren şeyleri ezberleyip sırala­maya, hacca gitmeye, şeytanı taşlamaya, üzün­tü ve kedere ve iftiraya işârettir.

Bazen rüyada görülen çakıl taşları, insan­ların âlimlerine de işâret eder.

Bazen de çakıl taşları, günahkârın tövbe et­mesine, kâfirin Müslüman olmasına işâret eder.

Bazı kere de küçük çakıl taşları, şahitliğe işârettir.

Rüyada görülen küçük taşlar, ölçü ve tartı yapılan vs. gibi şeylere ve katı söze de işârettir.

Çok olarak görülen küçük taşlar, meşguliyetli insanın meşgalesine işârettir.

Rüyada küçük taşları yüklenmek, kum has­talığı gibi hastalığa, yollara ve orada yürümek de, şer ve düşmanlığa işârettir.

Rüyada gökten bir kuşun indiğini ve mes­citten bir taş alarak havalanıp gittiğini görmek, mescit cemaatinden veya iyi kimselerden biri­nin helâk olmasına işârettir. Eğer bu rüyayı gören hem hasta ve hem de hayırlı kimseler- dense,yahut kendisinden başka hasta olarak o mescitte namaz kılan da yoksa rüyayı görenin âhirete göçeceğine işârettir.

İsyankâr bir hastanın rüyada, gökten bir kuşun indiğini, kiliseden taşı alıp uçtuğunu görmesi, âhirete göçeceğine işârettir.

Rüyada evinden veya meçhul bir yerden taşı alarak uçtuğunu görmek, rüyayı görenin veya bir başkasının çocuğunun âhirete göçe­ceğine işârettir.

Rüyada birkaç adet taş toplayıp elbisesinin içine koyduğunu veya yuttuğunu görmek, yahut taşları bir mescitten veya bir âlimin evinden yahut bir zikir halkasından aldığını görmek, rüya sahibinin topladığı taşların miktarı nispetince, zikir veya ilim yahut Kur’ân’dan bir takım mese­leleri ve ayetleri öğrenip ezberlemesine işârettir.

Rüyada taşları sokak ve pazardan yahut eki­lecek yerden veya ağaç köklerinden topladığını görmek, o kimsenin uyanıklığındaki çalışması miktarınca dünya meyvelerinden yahut ticaret­ten biriktireceği menfaate; yahut dilencilik ve sadakadan eline geçecek mala işârettir.

Rüyada topladığı taşları denize attığını görmek, rüya sahibinin denizde malının gide­ceğine işârettir.

Rüyada topladığı çakıl taşlarını bir kuyuya attığını görmek, rüya sahibinin nikahlanacağına veya mal satın alacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyasında hac mevsiminde, arslan, kaplan, maymun, çekirge ve karga gibi hayvanlara yerden aldığı çakıl taşını attığını görmesi, gelecekte Hacca gideceğine ve şey­tan taşlayacağına işârettir. Eğer rüyayı Hacc mevsimi dışındaki bir zamanda görse, küçük taşlar, rüyayı görenin, düşman veya günahkâr aleyhinde duâ etmesi veya şahitliği ya da sövüp saymasına işârettir.

Rüyada çakıl taşlarını arslan, kaplan, may­mun, çekirge ve karga gibi hayvanların dışı­daki hayvanlardan veya Müslümanlardan bir kimsenin üzerine attığını görmek, rüyayı göre­nin küfürbaz, koğucu olduğuna ve iyi kimseler ve namuslu kadınlar hakkında iftira eden birisi olduğuna işârettir.

Rüyada küçük taşlar, erkeklere, kadınlara, ilim ve şiirden öğrenmek isteyene, sıkıntı veren şeyleri ezberleyip sıralamaya, hacca şeytanı taşlamaya, üzüntüye, sebep ve iftiraya yorumlanır.

Topladığı taşları denize attığını gören kimsenin denizde malı gider. Topladığı çakıl taşları bir kuyuya attığını görse, nikah, yahut yemek kaplarına yahut deniz mahzenine atsa, kendisiyle bulunan şey ile yahut attığı taş miktarıyla ticaret için mal satın alır ve kendisiyle beraber olan şeyi attığı yer ile ticaretine yorumlanır.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın