Rüyada Büyü Görmek

Rüyada büyü yapıldığını, büyülendiğinizi görmek, bir kimseden zarar göreceğinize etrafınızdakilerin size fena gözle baktıklarına işaret eder.

Rüyada büyü ile ilgili rüyalar, iyiye ve hayra yorulmaz. Büyünün kendisi günah olduğu gibi, rüyası da iyiye yorul­maz. Yolsuzluk işaretidir.

Rüyasında kendisini beğendirmek için büyü yaptırdığını gören kimsenin bu rüyası iyiye yorulmaz. Rüyayı gören bu kimsenin, ismi bir yolsuzluğa karışıp kanun tarafından cezalandırılacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında kendisinin büyücü (büyü yapan) olduğunu gör­mek ve başkalarına büyü yaparken görmek, yine aynı şe­kilde yorumlanır.

Bazı tabircilere göre, rüyasında büyü yaptırmak için bir büyücüye gittiğini görmek, rüyayı gören kimsenin, işleri­nin bozulacağına ve kötü bir duruma düşeceğine işarettir.

Dikkat, büyü yapmak ve yaptırmak, dinimizce de kötü ve en büyük bir günah olarak kabul edilir. Bu hikmet ve in­celikten dolayıdır ki, rüyada dahi görülen büyü, rüya yo­rumu (tabiri) ilmiyle uğraşan hiç bir bilgin tarafından ha­yır ve iyiye yorumlamamışlardır. (Büyünün kendisi iyi de­ğil. Rüyası da.)

Büyü dinimizce de kötü bir olay kabul edildiği için rüyada görülen büyü, hiçbir za­man iyiye yorumlanmaz.

Rüyada büyü yapıldığını görmek, fitne, gurur, hile ve zarara, câhil bir kişiden gelecek zarara, ikiyüzlü tanıdıklara ve yolsuzluğa işâret edebilir.

Rüyada büyü yaptırmak için bir kişiye baş­vurduğunu görmek, işlerinin bozulacağına işâret eder.

Kendini birisine beğendirmek için büyü yaptırdığını görmek, bir yolsuzluktan dolayı idari mevkilerden ceza almaya işâret eder.

Rüyada büyü yapan bir kimseyi görmek, bir takım yanlış işler yüzünden başa gelecek maddi ve manevi zararlara işâret eder.

Yine rüyada büyü yapan bir kimseyi gör­mek, çok hilekâr ve kötü bir adamdan gelecek zarara işâret eder.

Ayrıca rüyada görülen büyü ve sihir, eşinin ayrılmasına, eşlerin aralarının açılmasına veya küfre de işâret eder.

Bir yanıt yazın