Rüyada Burs Görmek

Rüyada herhangi bir müesseseden burs alarak öğre­nim yaptığınızı görmek, öğrenim hayatımızın çok güç şartlar altın­da geçeceğine, fakat neticede hedefinize ulaşacağınıza yahut giriş­tiğiniz işlerden olumlu sonuçlar alacağınıza işarettir. Rüyada ken­dinizi burs almış görmek, büyük bir ümitle beklediğiniz bir işin sonunda boş çıkıp sizi hayal kırıklığına uğratacağına, maddi ihti­yaçlarınızın birden artması ile borçlanacağmıza, maddi sıkıntıya işaret eder

Rüyada burs aldığını görmek, ümit ve beklentilerin boş çıkacağına işaret eder. Burs almak iyiye yorumlanmaz.

Bir kimsenin, rüyasında kendisinin burs almış olduğunu görmesi, büyük ümit ve hayallerle beklediği bir işin olma­yacağına, bu konuda hayal kırıklığına uğramış olacağına ve maddi ihtiyaçlarının artması sebebiyle borçlanacağına ve dolayısıyla maddi sıkıntıya düşeceğine işaret eder.

Rüyasında herhangi bir kurumdan burs alarak tahsilini sürdürmekte olduğunu görmek, rüya sahibinin tahsil ha­yatında güçlükler ve zorluklar çekeceğine, ancak sonu­cunda başaracağına ve girişimlerinde olumlu sonuç ala­cağına işaret olarak yorumlanır.

Bir yanıt yazın