Rüyada Buğday Satıcısı Görmek

Rüyada buğday satan birini (buğday satıcısı) görmek iyidir. Buğday satan bir kimseyi görmek, mal elde etmek, kazanç elde etmek ile yorumlanır. Buğday satan kimseyi görmek, mal-mülk sahibi değerli bir kimse ile karşılaşacağına da işaret eder şeklinde tabiri vardır.

Rüyada buğday satan bir kimseden buğday satın aldığını gören kimse, devlet başkanından bir iş istediğinde bulu­nur, şeklinde de tabir olunur.

Rüyada buğdaycıyı görmek, zorluktan kolaylığa, bol rızka ve güzel amele işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendisine ait buğdayı olduğunu fakat ihtiyacı olmadığı için ona el sürmediğini gören kişi, izzet ve şerefe erişir ve itibar sahibi olur şeklinde yorumlanır.

Memur olan bir kişi rüyasında buğday sattığını görse, bu onun işten uzaklaştırılacağına veya kardeşleri arasında ayrılık ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada buğday satıcısını görmek, mal mülk sahibi, şerefli ve muhterem kimseye işâret eder.

Bazen rüyada buğday satıcısını görmek, zühd ve takvaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada para görmeksizin buğday sattığını görmesi, o kimsenin dünyada züht ve takvayı seçmesine ve Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerine şükretmesine işâret eder.

Yine rüyada buğday satıcısını görmek, çe­tin işlerden kolaylığa, doğrulukla kazanmaya, rızka ve güzel amele işâret eder.

Bir kimsenin rüyada buğdayı satın almaya ihtiyacı olduğunu görmesi, o kimsenin zor duruma düşmesine işâret eder.

Bir valinin yahut memurun rüyada buğday sattığını görmesi, o vali yahut memurun işten uzaklaştırılmasına ve kardeşleri arasında fitne ve ayrılık meydana gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada buğday satan bir adamdan buğday satın aldığını görmesi, o kimsenin, devlet başkanından bir iş talebinde bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada buğdaya mâlik oldu­ğunu, ihtiyacı olmadığından ona el sürmediği­ni görmesi, o kimsenin izzet ve şerefe erişme­sine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada buğday aramak için geldiğini ve ona da muhtaç olduğunu, buğda­ya el sürdüğünü görmesi, o kimseye hüsran ve sıkıntının erişmesine; memur ise işinden alın­masına işâret eder.

Rüyada buğday satıcısını görmek, mal sahibi şerefli ve muhterem kimseye delâlet eder, (şayet buğdayı satın almaya ihtiyacı yoksa). Eğer buğdayı satın almaya ih¬tiyacı varsa, rüyayı gören zillete düşer.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Yorumlar (1)

Mehmet Zorlu

Rüyamda buğday satmaya gidiyorum ve yüzünü görmediğim bir ortağımla beraber tüccara gittik. Tüccar buğdayı bir kepçe yardımı ile kantara götürürken bir miktar dökülüyor. Dökülen buğdayı toplamıyor ve eksik tartıyor. Bu yetmez gibi kantarda da hile yapıyor ve ben buna karşı gelirken ortağım bana müdahale ediyor ve devamında pazarlıkla hiç alakası olmayan benim sattığım eski arabamın içinde bulunan boş poşet çuval ve ambalaj malzemesini teraziye koyup tartıyor. Bunların arasında sabun da vardı ve ben bunları neden tartıyorsun diye ona kızdım ve sabun poşetlerini tartmasına engel oldum. Buğday ile ne alakası var, bunlar buğdayın içinden çıkmadı kilodan mı düşeceksin yoksa deyince bir kargaşa çıkıyor. Ben bir taraftan da kantarın üzerinde bulunan o poşet çuval ve sabunu kantardan elimle aşağı yırtıyorum. Tüccara buğdayı satmıyorum ve uyanıyorum.