Rüyada Bozguna Uğramak

Bir kimse, rüyasında Müslüman asker­lerinin bozguna uğradıklarını görse, bu rüya, Müslüman ordusunun galip geleceğine ve zafer kazanarak dönecek­lerine işaretle yorumlanır.

Rüyasında düşman ordusunun bozguna uğradığını görmek, rüya sahibi kişinin, hayatta bocalayacağına ve bir türlü ileri adımlar atma imkanı bulamayacağına işarettir.

Rüyasında kendi ordumuzun bozguna uğradığını görmek, bir harp vukuunda ordumuzun galip geleceğine veyahut rüyayı gören kişinin, hayat mücadelesinde muvaffak ola­cağına ve hayat yarışında başarılar elde ederek emsali arasında birden bire yükseleceğine işarettir.

Rüyada Müslüman askerlerin savaşta bo­zulduklarını görmek, onların savaşta sebat ve metanet göstermelerine ve onların galip gel­melerine ve muzaffer olmalarına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada askerin bozulmuş ol­duğu halde bir şehire girdiklerini, itaatkâr ve silahlı olduklarını görmesi, o askerin galip ve muzaffer olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada korktuğunu, bozguna uğradığını; ancak düşmanının kendisine kavuşamadığını görmesi, o kimseye düşman tara­fından bir korku erişmesine, sonra ondan yine kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada düşmanı gördüğünde korkarak titrediğini görmesi, o kimseye, takat getiremeyeceği, güç yeti remeyeceği bir üzün­tünün isabet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada birtakım askerlerin savaşta bozguna uğramış oldukları halde bir şehire girdiklerini görmesi, onların nusret ve zafere kavuşmalarına işâret eder.

Rüyada birtakım askerlerin savaşta bozgu­na uğramış oldukları halde bir şehire girdikle­rini görmek, eğer askerler zâlim iseler, onlara bir azap ve cezanın geleceğine işâret eder.

Bir yanıt yazın