Rüyada Boyunduruk Görmek

Rüyada boyunduruk görmek, her rüya sahibi kişi için hayra ve iyiye yorumlanır. Rüyada görülen boyun­duruk, bir çeşit bağdır. İki şeyi birbirine bağlayıp güç ve destek elde etmek anlamı taşır. Bu sebeple rüyada boyun­duruk görmek, sebat etmeye işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında boyunduruk görse, bu onun bulundu­ğu işinde sebat edeceğine, işinde devamlı olarak çalışaca­ğına işarettir.

Rüyada boyunduruk görmek, bulunduğu işte sebata işâret eder.

Rüyada boyunduruk görmek, rüya sahibi­nin hayır ve şer içinde bulunduğuna; ama işinde sebat ettiğine yorumlanır.

Rüyada ipten yapılmış boyunduruk gör­mek, din emrinde sebata işâret eder.

Rüyada gümüşten yapılmış boyunduruk görmek, evlenmeye işâret eder.

Rüyada kurşundan yapılmış boyunduruk görmek, rüya sahibinin kuvvetsiz, önemsiz bir işte çalışmasına işâret eder.

Rüyada pirinçten yapılmış boyunduruk görmek, kötü bir işte sebatına işâret eder.

Rüyada altından yapılmış boyunduruk gör­mek, elinden çıkan malın ve paranın geri gel­mesini beklediğine işârettir.

Rüyada iplikten ve bezden yapılmış boyun­duruk görmek, sabit ve sürekli olmayan bir işte çalışmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın