Rüyada Boynuz Görmek

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada boynuz gör­mek, kuvvet ve menfaate işaret eder. Rüyasında boynuzu olduğunu gören kişi, düşmanını yener, ona karşı galip ve üstün gelir şeklinde yorumlanır.

Bazı yoruma göre de: Rüyada boynuz görmek, kişinin ko­ruma ve himayesine gireceği yakınma işarettir demişlerdir.

Yine Nablusi’ye göre: Rüyada görülen boynuzlar, senelere veya silaha, şöhrete, rütbeye, mal ve evlat ya da ziynet (süs) gibi, kişinin övünme ve iftihar olan şeyler işarettir.

Rüyasında bir atın boynuzları olduğunu görmek, iyi sayıl­maz. Rüyayı görenin bir düşmanlığa uğrayarak mahkeme­lik olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında boynuzlu bir hayvanın boynuzlarının yok oldu­ğunu görmek, rüya sahibinin düşmanından veya düşman­larından kurtulacağına veya kurtulduğuna işarettir.

Rüyada boynuz görmek, kuvvet ve menfa­ate işâret eder.

Rüyada boynuzu olduğunu görmek, düş­man üzerine galip gelmeye ve onu kahretme­ye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendini boynuzlu gör­mesi, mirasa konmamaya da insanların hayre­tini toplayacak kadar mal ve mülk elde etmeye işâret eder.

Yine rüyada boynuz görmek, senelere, şöhrete, silaha, mal ve evlada işâret eder.

Rüyada boynuzlu bir hayvanın birden bire boynuzlarının yok olduğunu görmek, düşma­nından kurtulduğuna işâret eder.

Bir yanıt yazın