Rüyada Boynu Vurulmak

Rüyada kendi boynunun vurulduğunu görmek, bu rüyayı gören kimsenin günah işlemekte olduğuna işaret olup bundan tövbe etmesi gerektiğine bir uya­rı olarak tabir edilir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada görülen boyun vurul­mak, rüya sahibinin, namazlarını terk ettiğine veya dinden çıkmak gibi bir günah ile karşı karşıya olduğuna işarettir. )

Bir kimse rüyasında, boynunun vurulduğunu ve başının vücudundan ayrıldığını görse, bu rüyası ona, sıkıntı veren düşünceden, borcundan, dert ve kederinden kurtulacağı­na işaret olarak yorumlanır. Bazı kere de, boynunun vu­rulduğunu görmek, rüya sahibinin kavuşacağı büyük bir mala ve elde edeceği servete işaret eder.

Rüyasında boynunun vurulduğunu ve cesedinin dirilerek ayağa kalktığını görmek, rüya sahibinin, büyük husumet ve düşmanlıklara uğrayacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında başının vurulduğunu ve başı yuvarlanarak uzaklara gittiğini görmek, rüyayı gören kişinin ecelinin (ölümünün) yaklaşmış olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, günâh işlemeye, namazı terk etmeye veya dinden çıkmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğu­nu ve başının vücudundan ayrıldığını görmesi, o kimsenin, düşünceli ise düşüncesinin gitme­sine; borçlu ise, borcunu ödemesine; dert ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Bazen de rüyada boynunun vurulduğunu ve başının vücudundan ayrıldığını görmek, rüya sahibine erişecek büyük bir mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir devlet başkanı veya bir valinin boynunun vurduğunu görme­si, Allah Teâlâ’nın o kimseyi bütün üzüntü ve kederlerinden kurtarmasına ve her işinde ona yardımcı olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada devlet başkanının idaresi altında bulunan kimselerin idam edildiğini görmesi, o başkanın suçlu kimseleri affetmesi­ne işâret eder.

Bazen rüyada devlet başkanının idaresi altında bulunan kimselerin idam edildiğini görmek, o devlet başkanının onları idam et­mesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada hakimin hükmüyle veya yol kestiğinden ya da savaşta bulundu­ğundan yahut başka bir sebepten dolayı boy­nunun vurulduğunu görmesi, o kimsenin, varsa anne ve babası veya çocuklarının ölebi­leceğine işâret eder. Eğer bu rüyayı korkulu bulunan veya idamına karar verilen bir kimse görse, o kimsenin bu durumlardan kurtulma­sına işâret eder. Eğer bu rüyayı sarraf ve ser­mayeye sahip olan kimseler görürlerse, malla­rının gitmesine işâret eder. Bu rüya, misafirler hakkında onların yolculuktan dönmelerine, düşmanlıkta bulunanlar hakkında da düşmanı­na galip gelmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada, devlet başkanının idaresi altında bulunanların bellerinden vurdu­ğunu görmesi, devlet başkanının onlardan in­tikamını almasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin vurulup iki parça edildiğini ve her bir parçasının diğer bir yere götürüldüğünü görmesi, o kimsenin, iki kadınla evlenmesine; fakat onları |yi bir şekilde geçindirememesine ve onlardan ayrılmayı da iyi görmemeye işâret eder.

Bazen rüyada kendisinin vurulup iki parça edildiğini ve her bir parçasının diğer bir yere götürüldüğünü görmek, bu rüyayı görenle malının arasının ayırt edilmesine işârettir.

Bir yanıt yazın