Rüyada Borazan Görmek

Rüyada borazan görmek iyidir. Rüyada borazan görmek, ortaya çıkacak bir hayra işaretle yorumlanır.

Rüyada borazan, tanınmaya ve düşmanı kaçırmaya delalet eder. Rüyada borazan sesi işiten kimse büyük bir olay için çağırılır. Bir kimse rüyada borazana üflediğini görse, kendisi için büyük bir olay meydana gelir. Aynı zamanda borazan asılsız haberlere delalet eder. Rüyada borazan görmenin bir diğer tabiri ise, hayırdır.

Kirmani’nin Yorumu:

Rüyada borazan görmek, iyiye ve hayırlı bir habere işaret eder demiştir.

Rüyasında borazan sesini duyup da borazanı göremediğini gö­ren kişinin aradan bir zaman geçtikten sonra iyi bir haber alacağına işarettir. Duyduğu sesle birlikte borazanı da görür ise, kısa zamanda hayırlı bir haber alacağına yorumlanır.

Rüyasında kendisinin borazancı olduğunu, borazan çaldı­ğını görmek pek yakında hem kendisinin, hem de yakın­larını ilgilendiren hayırlı bir haberin geleceğine veya ha­yırlı bir kısmete ereceklerine işarettir.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyasında borazan çaldı­ğını (üflediğini) gören kişi, fena ve kötü bir haber alır, veya yalan bir söz duyar, gizlediği bir sırrı ortaya çıkar, veyahut da bela ve musibete uğrar şeklinde yorumlanır.

Rüyada borazan görmek, güzel bir şöhre­te, savaşa ve düşmanı korkutup kaçırmaya işâret eder.

Rüyada görülen borazan, batıl haberlere de işâret eder.

Bazen rüyada görülen borazan, meydana çıkacak hayra işâret eder.

Rüyada görülen borazan, kadının ahlâkı ile de tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında kendi borazanında bir ayıp olduğunu görmesi, o kimsenin hanı­mının ahlâkına bir ayıp nispet edilmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada borazana üflediğini görmesi, o kimsenin kendisi için bir olay mey­dana gelmesine işâret eder.

Borazan sahibi, koğuculuk yapan veya ar­sız, namussuz bir erkeğe yahut meyhaneciye işâret eder.

Bir yanıt yazın