Rüyada Böbrek Görmek

Böbrek sancısı çektiğinizi görmek, adam çekiş­tirmek, dedikodu yapmak, birilerinin aleyhinde olmaya işaret eder.

Rüyada böbrek görmek, yardım ve yardımcı gibi şey­lerle tabir olunur.

Rüyada böbrek görmek, kederden ve sıkıntıdan kurtulma­ya ve tehlikelerden emin olunacağına da yorumlanır.

Rüyasında böbrek kızartması yemek, pek yakında beklediği bir yerden eline geçecek paraya işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen böbrekler, kişinin erkek kardeşine ve di­ğer yakınlarına ve çocuklarına işaret şeklinde de tabir olunur.

Bazen de rüyada böbrek görmek, ümitsizlik, şiddet ve kuvvet sahibi olan ve bir takım mallarını gözden çıkarıp insanlara harcayan bir kişiye temsilen tabir olunur.

Rüyada görülen böbrekler, zenginlik, doğruluk, hata ve aç­lık mahalli (yeri) olarak tabir olunur.

Bazı yorumculara göre: Rüyasında böbreklerinin hastalan­dığını ve böbrek ağrısı, böbrek sancısı çektiğini görmek, rüyayı gören kişinin, dedikoducu birisi olduğuna ve dost­larının arkasından onları çekiştirme gibi kötü huyları ol­duğuna işaret eder. Bu rüyayı gören kişiye bu kötü huyundan vazgeçmesi için bir uyarıdır. Aksi halde tek başına, yalnız bir halde bırakılacağına işaret eden bir uyarıdır.

Rüyasında böbreklerinden taş düşürdüğünü görmek, rüya sahibinin şimdiye kadar çözemediği bazı işlerini, dostları­nın yardımıyla kolayca çözeceğine işaret eder.

Rüyada görülen böbrek, kişinin yardımcısına ve haline uygun şeyine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki böbreğinden birisi­ni kaybettiğini görmesi, o kimsenin yardımcı­sını kaybedeceğine işâret eder.

Rüyada böbreklerinin ikisini de kaybettiği­ni görmek, katı kalpliliğe işâret eder.

Bazen rüyada görülen böbrek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, korkulu ve tehlikeli şey­lerden emin olmaya işâret eder.

Rüyada görülen böbrekler, zenginlik, doğ­ruluk, hata ve açıklıkyeridir.

Ayrıca rüyada görülen böbrek, kişinin dünyasına yardım eden sanatına, hünerine, bilgi ve becerisine, onun eş ve dostlarına da işâret eder.

Böbreklerde görülen güzellik, sanatının, bilgi ve becerisinin, eş ve dostlarının iyiliğine; böbrekler de görülen eksiklik de onlarda gö­rülen olumsuzluklara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada böbreklerini yağlı gör­mesi, onun hatip, doğru, hatalı ve hilekâr zengin bir kimse olduğunu işâret eder.

Bir kimsenin rüyada böbreklerini yağsız görmesi, o kimsenin fakirliğine ve az tedbirli olduğunu işâret eder.

Bazen rüyada görülen böbrek, kişinin er­kek kardeşine, vesairyakınlarına ve evlatlarına işâret eder.

Rüyada böbrek sancısı çekmek, mutlaka bir sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğine dair acil bir işârettir.

Rüyada böbrek sancısı çekmek, aynı za­manda dedikoduya da adam çekiştirmek gibi bazı kötü huylara da yorumlanır.

Rüyada böbreğinden taş düşürdüğünü görmek de, şimdiye kadar sonuçlandırılma­yan bazı işlerinizin dostlar yardımıyla çözüle­ceğine işâret eder.

Bir yanıt yazın