Rüyada Bıçak Görmek

Rüyada bıçak görmek, bazen iyiye bazen de kötü­ye işarettir. Bıçak satın almak, etrafınızda tehlikeli bir komplo ha­zırlandığına, bıçak kaybetmek, muhtemel bir tehlikeden kurtulma­ya, bıçak bilemek, iftiraya uğrayacağınıza, kırık bıçak, girişilen iş­lerde başarılı olunacağına, üzerinde bıçak taşımak, etrafınızın teh­likeli kimselerle çevrildiğine ve bir ayağınızın çukurda bulundu­ğuna işaret eder.

Rüyada bıçak görmek, bazı yorumculara göre, bıçak ev­lada (çocuğa) bıçağın mahfazası (yani kını da) zevceye (hanı­ma) işarettir şeklinde yorumlanır. Yalın (tek başına) bıçak görmek, çocuğa işarettir. Bıçağın yanında başka bir silah da görmek, şan ve şerefinin artacağına, mevki ve makamının yükseleceğine işarettir.

Bazı yorumcular: Rüyasında bıçak görmek, rüya sahibi kimse, kendi hizmetçisiyle ve adamlarıyla güçlenip para ve mal sahibi olacağına işarettir demişlerdir.

Rüyasında elinde bıçak tuttuğunu gören kimse, oğlunun ma­lını yediğine veya oğlunun malından yiyeceğine işarettir.

Hanımı hamile olan bir kimse, rüyasında bıçak görse, bu rüyası, onun hanımının bir erkek çocuğu doğuracağına işarettir.

Kendisinde başka bir silah olmayan bir kimse, rüyasında kendisine bir bıçak verildiğini görse, bu rüya, onun bir er­kek çocuğu veya bir erkek kardeşi olacağına ve onlarla güçleneceğine işarettir. Eğer böyle bir çocuk ve erkek kar­deşi yoksa, büyük hayır ve iyiliğe kavuşacağına işarettir.

Rüyada bir bıçak aldığını görmek, boşadığı hanımını tekrar geri almak (yeniden onunla evlenmekle), güç ve kuvvete ka­vuşacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada bıçağını kınına soktuğunu görmek, eğer bekar ise, evleneceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında bıçakla bir şey kestiğini görmek, rüyayı gören kimsenin eline geçecek mal veya paraya işaret eder.

Rüyada bıçak ile elini kestiğini gören kimse, kendisini şaş­kınlığa uğratacak, hayretler içinde bırakacak bir olayla karşılaşacağına işaret olarak tabir olunur.

Rüyasında elinde kendisine ait bir bıçak bulunduğunu gören kimsenin bu rüyası, kendisinin başarıya kavuşacağına işarettir, diye tabir olunur.

Kirmani’nin Yorumu:

Rüyasında kendisine bir bıçak verildi­ğini görmek, rüya sahibinin birileriyle dostluk ve arkadaş­lık kuracağına ve güçleneceğine veya eline mal ve para ge­çeceğine işarettir.

Ebu Said-ü’Vaiz’in Yorumu:

Rüyasında elinde kullanmak üzere bir bıçak olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin bu­lunduğu işten vazgeçeceğine veya kendisine yardımcı ola­cak akıllı bir oğlu olacağına işarettir.

Rüyada görülen kasap bıçağı, kasaba; as­ker bıçağı da, güç ve hizmete işâret eder.

Bazen rüyada görülen bıçak, delile işâret eder.

Bazen de rüyada görülen bıçak, hizmetçi­ye, yardımcıya, marifetli bir adama veya hiz­metçi bir kadına işâret eder.

Bazı kere de rüyada bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada bıçak görmesi, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nâil olmasına işâret eder.

Rüyada bıçak görmek, düşmanlığa da işâret eder.

Rüyada bıçağı yuttuğunu görmek, oğlunun malını yemeye işâret eder.

Hamile hanımı olan kimse için rüyada gö­rülen bıçak, erkek çocuğa işâret eder.

Mahkemede bulunan kimsenin rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görmesi, düşma­nına galip gelmesine ve delil getirmekle dava­sını ispat etmesine işâret eder.

Kendisinden başka silah olmayan bir ada­mın, kendisine bıçak verildiğini görmesi, o kimsenin bir çocuk yahut erkek kardeş sahibi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada elini bıçakla kestiğini görmesi, o kimsenin, hayrette kalacağı taac- cub edeceği bir şey görmesine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bıçak kazandı­ğını görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyada bıçak kazandığını görmesi, hanımının doğum yapmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bıçakla ke­sildiğini görmesi, o kimsenin, kuş, hayvan veya bıçakla boğazlanan bir hayvana saldırı­şından dolayı hesaba çekilmesine işâret eder.

Rüyada gördüğü bıçakla beraber erkekliği teyid edecek bir şey de görmek, doğacak ço­cuğun erkek olmasına işâret eder.

Rüyada gördüğü bıçakla beraber erkekliği teyid edecek bir şey yoksa, doğacak çocuğun kız olduğuna işâret eder.

Bir yanıt yazın