Rüyada Biat Görmek

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’e (s.a.s.), Ehl-i Beyt’ine, O’na uyan sâlih kişilere biat ettiğini görmesi, o kimsenin Hakk’a uyma­sına ve İslâm dinini muhafaza etmesine ve doğru yola gitmesine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’e (s.a.s.) ve sahabîlerden birisine biat ettiğini gör­mesi, itikat ve imanının sağlamlığına, dinde kuv­vete ve sünnet-i seniyycye bağlılığa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada günahkâr bir kimseye uyduğunu görmesi, o kimsenin günahkâr bir millete yardım etmesine işâret eder.

Bir kimsenin Allah (c.c.) yolunda hizmet eden bir cemaatin önderine, imamına biat et­tiğini görmesi, rüya sahibinin, o hizmete gir­mesine ve güzel hizmetlere muvaffak olması­na işâret eder.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!