Rüyada Beygir Görmek

Yorumu için at maddesine bakınız.

Rüyada görülen beygir, insanın çalışması ve gayretine işâret eder.

Rüyada beygirlerin büyüklerini görmek, dünya işlerinin faziletlisine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beygirinin konuştuğu­nu görmesi, hanımı tarafından mala nâil olma­sına ve şanının yücelmesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen beygir, yolculuğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beygirinin sırtında gittiğini görmesi, uzak bir yere yolculuk yap­masına ve hanımının kendisine iyilikte bulun­masına işâret eder.

Ata binme adeti olan bir kimsenin rüyada beygire bindiğini görmesi, rütbenin düşmesi­ne kıymetinin noksanlaşmasına işâret eder.

Eşeğe binme adeti olan birisinin rüyada bey­gire bindiğini görmesi, o kimsenin isminin yüce, kâr ve kazancının çok olmasına işâret eder.

Rüyada iyi huylu ve çabuk giden bir beygi­re bindiğini görmek, hayır ve saâdete erişme­ye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beygirinin çalındığını görmesi, o adamın hanımını boşamasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beygirinin kendisini ısırdığını görmesi, o kimsenin hanımının ken­disine hainlik etmesine ve hakkında riayetsizlik göstermeğe devam eder.

Bir kimsenin rüyada beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görmesi, o kimsenin çalışma ve gayretinin fazla olmasına ve malının da ziyadeleşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beygirinin suda bo­ğulduğunu görmesi, o kimsenin ölebileceğine veya o kimsenin üzerine gelecek bir belaya işâret eder.

Bir kimsenin bir beygire sahip olup, onu bağladığını görmesi, o kimsenin bir hizmetçi­ye sahip olmasına işâret eder.

Rüyada beygirin takımsız, çıplak olarak bir şehre girdiğini görmek, o şehre biryabancının girmesine işâret eder.

Rüyada yele ve kuyruğu kızıl vs. renkte olan beygir görmek, rüya sahibi için üzüntüye işâret eder.

Rüyada beygir insanın sa’y ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.

Bazı yorumcular da, beygir, yolculuktur, demişlerdir. Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir. Beygirinin kendisini ısırdığını görse, hanımı kendisine hainlik eder ve hakkında riayetsizlik göstermeye devam eder.

Beygirinin öldüğünü gören kimsenin hanımı ölür. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar. Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük ve bühtan eder.

Dişi beygire sahip olduğunu gören, bir kadına sahip olur.

Bir yanıt yazın