Rüyada Baykuş Görmek

Rüyada baykuş görmek, sıkıntı, keder ve ağrıya yorumlanır. Baykuşun bağırması ölüme, baykuş öldürmek düşman­ları mağlup etmeye, baykuşu hapsetmek bir tehlike tehdidi altında bulunduğunuza, ihtiyatlı hareket etmek gerektiğine, baykuşu evin­de görmek o evde birisinin hastalanacağına ve onun çok güç iyile­şeceğine işarettir.

  • Rüyada baykuş görmek zalim bir devlet adamını temsile işarettir.
  • Rüyada baykuş görmek pek iyiye yorulmaz. Baykuş rüyası kötü ve çirkin bir kimsenin simgesidir.
  • Evine baykuş geldiğini görmek, ölümünün yaklaştığına ve­ya evinin harap olacağına veya çok çirkin kelimelerle sal­dırıya uğrayacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada baykuş görmek, zâlim bir devlet adamına işâret eder.

Bazen rüyada baykuş kuşu görmek, des­pot yöneticiye, işi pişkinliğe vuran hırsıza, tembelliğe, hilekâr insana işâret eder.

Bazen de rüyada görülen baykuş, işte olan tembelliğe, korkunun gitmesine işâret eder.

Rüyada baykuş görmek, kapı aralarında gezen ve haram mal kazanan hırsızlara da işâret eder.

Yine rüyada görülen baykuş ayrılığa, vah­şete, mamur yerlerin harap olmasına ve kötü söz söylemeye işâret eder.

Bazen rüyada görülen baykuş, onu gören kimse için ahlâksız ve hayasız kadına işâret eder.

Bazen de rüyada görülen baykuş, kötü söze işâret eder.

 

Baykuş sesi duymak, yakında bir ölü haberi alacağınız ya da uzakta yaşayan bir tanıdığınızdan kötü haber alacağınız anlamına gelir. Ağaçta duran bir baykuş, düşmanlarınız olduğuna işaret eder.

Ayrıca baykuş despot yöneticiye, işi pişkinliğe vuran hırsıza, tembelliğe, hilekâr insana delalet eder. Baykuş, onu gören kimse için hayâsız kadına, kötü söze delalet eder.

Rüyada baykuş görmek, zalim bir devlet adamına işaret eder. Baykuş, işte olan tembelliğe, korkunun gitmesine işaret eder. Baykuş, kapı aralarında gezen ve haram mal kazanan hırsızlara işaret eder. Baykuş ayrılığa, vahşete, şaşaalı ve güzel yerlerin harap olmasına ve kötü söz söylemeye işaret eder. Bazı tabirciler, rüyada baykuş görmek, onu gören kimse için ahlaksız bir kadına işaret eder, demişlerdir.

 

Baykuş ayrılığa, vahşete, mamur yerlerin harap olmasına ve kötü söz söylemeye yorumlanır.

Dişi Baykuş Görmek

Rüyada dişi bir baykuşun evine düştüğünü görmek, rüya sahibine bir ölüm haberi gelme­sine işâret eder. Dişi baykuş görmek, kötü ve hain birisiyle karşılaşacağını­za işaretle yorumlanır.

Erkek Baykuş Görmek

Rüyada görülen erkek baykuş, ikiyüzlü kimseye delalet eder.

Rüyada erkek baykuş görmek, gündüzleri gösteriş için, huşu ve huzur içinde ibadet eden, gece olunca da, hırsızlık ve halka eziyet etmek gibi kötü işleri yapmaya çalışan bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada erkek baykuşun görülme­si, yol kesen ve çok mal biriktiren adama işârettir. Erkek baykuş, hırsızlığa veya çeşitli kötülüklere işarettir.

Bir yanıt yazın