Rüyada Bardak Görmek

Rüyada bardak görmek, hizmetçi kadın ve erkek ile ta­bir edilir. Bu bakımdan rüyada bardak görmek, rüyayı gören kimsenin durumuna göre büyük bir para ile yorumlanır.

  • Rüyada bardak görmek, rüya sahibinin kısa zamanda bü­yük bir paraya kavuşacağı ve bu para ile bir hizmetçi tut­maya ihtiyaç duyacağı ile tabir olunur.
  • Rüyada tahtadan yapılmış bir bardak görmek, iki yüzlü (ri­yakar) bir hizmetçi veya hizmetkar (erkek) ile tabir olunur.
  • Madenden bir bardak görmek, iyi bir hizmetçi kadına işarettir.
  • Bardağı su ile doldurmaya çalıştığınızı görmek, fakat bar­dağın dolmayıp dibinden aktığını görmeniz, elinizdeki sermaye ve paranızın beceriksizliğiniz yüzünden eriyip gittiğine işaretle tabir olunur.

Rüyada bardak görmek, ahlakınızdan şüphe edenler olduğuna işarettir.

Birçok bar­dak görmek, birçok uşak ve hizmetçi sahibi olmaya ve nikaha, top­rak kaptan su içmek, hizmetçi veya metres tarafından gelecek ma­la işaret eder. Bardakçı görmek, evlat çokluğuna, ilme ve sevgiye işarettir.

Rüyada bardak görmek, sevgiliye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir cam bardak takdim edildiğini görmesi, rüya sahibi­nin yakında sevdiğinden fazla ilgi görmesine işâret eder.

Rüyada cam bardaktan su içtiğini görmek, dost ve yâranlarından sevgi ve muhabbete mahzar olmaya işâret eder.

Bazen rüyada bardak görmek, ele geçecek büyük bir paraya işâret eder.

Yine rüyada bardak görmek, hizmetçiye işâret eder.

Rüyada bardak imal eden veya çarşıda bardak satan birisini görmek, nesle, evlada, çocuklarını sevmeye ve ilme işâret eder.

Rüyada bardak görmek sevgiliye işaret eder. Bir kimseye rüyada bardak hediye edilse, o kişi sevdiğinden her zamankinden daha çok sevgi ve muhabbet görür. Rüyada bardak görmek, aynı zamanda para olarak yorumlanır. Rüyada bardak görenin eline para geçer.

Bardaktan tatlı bir şey içmek eşinin muhabbetine, ekşi bir şey içmek eşler arasında meydana gelecek hoşnutsuzluğa işarettir. Bardağın çatlaması gönül kırıklığına, kırılması maiyetinde bulunanlardan birinin yahut çocuğunun ölümüne delalet eder. Bardak satan kimseyi görmek neslin devamına, çocukları sevmeye ve ilim öğrenmeye delalet eder.

Bardağın Kırıldığını Görmek

Bir kimse rüyasında elindeki bardağı düşürüp kırdığını gör­se, bu rüyası onun, maddi bir zarara uğrayacağına, malı­nın elinden gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Bardak kırmak, ev içinden birinin ölümüne de işarettir. Rüyada bardakların kırıldığını görmek, hiz­metçi ve çocuklarından birisinin ölebileceğine veya kötü bir habere işâret eder.

Dolu Bardak Görmek

Rüyasında su dolu bir bardağı elinde tuttuğunu görmek, bol bir kısmetle yorumlanır.

Kırmızı bir sıvı ile dolu bardak görmek, eşinizin rahatsızla­nacağına işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında, bardağının yarıya kadar su ile dolu ol­duğunu görüp ve o yarım bardak suyu içtiğini görse, bu rüyası onun beklemekte olduğu bir paranın ancak yarısı­nın eline geleceğine işaret olarak yorumlanır. Dolu bardak görmek, iyi bir haber alına­cağına, hediye geleceğine işarettir.

Boş Bardak Görmek

Boş bardak sonu iyi olmayacak bir evlenmeye kötü bir haber almaya kalp kırıklığına işarettir.

Bir yanıt yazın