Rüyada Banyo Görmek

Rüyada banyo görmek, işlerin gelişeceğine işaret­tir. Deniz banyosu yapmak, hastalıktan tamamen kurtulacağınıza, hamamda banyo yapmak, sevdikleriniz tarafından hakkınızda yapılan dedikodulardan dolayı üzülmeye, ırmakta banyo yapmak, kuru­lan hayali projelere, fakat bunlardan fayda sağlanamayacağına, ça­murlu suda banyo yapmak, hastalığa yokluğa ve sıkıntıya işarettir.

  • Rüyasında banyo yaptığını gören kimsenin hastalığı var ise iyileşir, sıhhati daha güzel bir duruma erer.
  • Rüyada deniz banyosu yaptığını görmek, uzun bir müddet sağlığının iyice yolunda gideceğine işaretle yorumlanır. Uzun bir zaman hastalanmayacağına işarettir.
  • Hasta olan bir kişi, rüyasında banyoya girmiş ve ılık bir su ile yıkandığını, banyo yaptığını görse, onun bu rüyası, has­talığının gideceğine, hastalıktan şifa bulup iyileşeceğine işaret olarak yorumlanır.
  • Sağlam ve sıhhatli olan bir kişi, rüyasında banyoda yıkanıp temizlenmiş olduğunu görse, bu onun, hidayete ve doğru yola ereceği bir ilim öğreneceğine işarettir. Ya da borcu varsa, borcunu ödeyeceğine işarettir. Veya bekar biri ise, evleneceğine, eğer fakir ise, zenginleşeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
  • Rüyasında banyoya girip yıkanmış 8olduğunu ve çıktığını görmek, rüyayı gören kişi, hanımı yüzünden çekmekte ol­duğu üzüntüden veyahut varsa, borcundan kurtulacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.
  • Rüyasında karanlık banyo gören veya karanlık banyoda yı­kandığını gören kimse, hapse girer veya hapse gireceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
  • Rüyasında banyoya girip sıcak bir su ile yıkandığını gör­mek, rüya sahibi kişinin, bir kadın tarafından üzüntü ve kedere düşeceğine veya hastalanacağına işarettir. Bazı yo­rumculara göre ise; banyoda sıcak su ile yıkandığını gör­mek, iyiye işaret olarak yorumlamışlardır.
  • Rüyasında kendisinin banyoda yıkandığını görmek, bazı yorumculara göre, rüyayı gören kimseye düşmanından bir keder, bir üzüntü veya bir hastalık geleceğine işarettir.
  • Bazı yorumculara göre: Rüyasında banyo yaptığını gören kişi, muradına erer, ihtiyaçları giderilir şeklinde yorumlanır.
  • Bazı yorumcular, umum yerlerde banyo yaptığını gören kimse, toplu olarak Allah’a isyan edilen yerlere, günah iş­lenen yerlere gidip gelmesine işarettir.

Hasta bir kimsenin rüyada banyo yaptığını görmesi, o kimsenin hastalıktan kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada umum yerlerde banyo yaptığını görmesi, o kimsenin toplu olarak Allah’a (c.c.) isyan edilen yerlere gidip gelme­sine işâret eder.

Bazen rüyada görülen banyo, husumetli kimselerin evlerine işâret eder.

Rüyada görülen banyo, kötü görülen bir eve işâret eder.

Rüyada görülen banyo, hapishane ve Ce­henneme de işâret eder.

Rüyada görülen banyo, ilim evine, camiye, çarşıya işâret eder.

Günahkâr bir kimsenin rüyada banyo gör­mesi, tövbe etmeye işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada banyo görmesi, zenginliğe işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada banyo görmesi, şifâya işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada banyoya girip ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalığının gitmesine işâret eder.

Sağlam ve sıhhatli olan bir kimsenin rüya­da banyoda yıkanıp temizlendiğini görmesi, kendisini hidayete götürecek bir ilme nâil ol­masına yahut borcunu ödemesine eğer bekâr ise evlenmesine; fakir ise zengin olmasına işâret eder.

Bir kimse ölmüş birisini banyoda görse, eğer onun üzerinde eski elbise olsa ve avret yeıide açık bulunsa o ölünün üzerinde borç olduğuna işâret eder.

Güzel kumaşlardan elbise giymiş yahut güzel koku sürünmüş olduğu halde ölünün banyodan çıktığını görmek, Allah Teâlâ’nın o kimseyi affetmesine işâret eder.

Erkeklerle kadınları banyoda karışık olarak yıkandıklarını görmek, adetlerin bozulmasına, bidat ve şüpheli şeylerin meydana gelmesine işâret eder.

Rüyada görülen karanlık banyo, hapse işâret eder.

Bir kimsenin rüyada banyoya girdiğini gör­mesi, o kimsenin kadın tarafından devamlı olmayan bir üzüntüye düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada banyoda sıcak su ile yıkandığını görmesi, o kimsenin bir kadın ta­rafından üzüntü ve kedere erişmesine yahut hasta olmasına işâret eder.

Üzüntülü bir kimsenin rüyada banyoya girdiğini görmesi, o kimsenin üzüntüsünden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada banyoda oturacak biryer edindiğini görmek, rüya sahibinin bir kadınla günâh işle­mesine ve kötü isimle anılmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada banyo yaptığını görmesi, o kimsenin kötü ve çirkin fiillere veya zinaya yaklaşmasına ve bu yaptıkları şeylerin her tarafa yayılmasına işâret eder.

Rüyada banyonun soğuk olduğunu gör­mek, rüya sahibinin fakir ve kazancının az ol­duğuna, murat ve arzu ettiği şeyin eline geç­memesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada soğuk banyoda banyo yaptığını görmesi, akrabalarının o kimseyle konuşmamasına ve o kimseye gidip gelmeye­ceklerine ve kendisinin de onlardan faydalana­mayacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada banyoya girdiğini gör­mesi, o kimsenin sıtma olmasına işâret eder.

Rüyada sıcak bir hücreden sıcak su içtiğini yahut üzerine döktüğünü ya da normal yıkan­ma şekli dışında yıkandığını görmek, suyun sıcaklığı nispetinde üzüntü, kedere ve hastalı­ğa işâret eder.

Rüyada suyu ılık bir hücreden içtiğini gör­mek, sıtmaya yakalanmaya işâret eder.

Rüyada soğuk hücreden su içtiğini gör­mek, hastalığından iyileşmeye işâret eder.

Bir yerde meçhul bir banyo bulunduğunu görmek, orada bulunan ve insanların kendisiy­le düşüp kalktıkları bir kadına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir banyoda yıkandığı­nı görmesi, o kimseye düşmanından bir üzün­tü; bazen de bir hastalık isabet edeceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada banyo yaptığını gör­mesi, o kimsenin ihtiyacının görülmesine işâret eder.

Kötü kimselerden birisinin kendisini yahut başka birisini banyoda görmesi, bununla bera­ber banyoda kötü bir şey de görmesi, o kim­senin amelinin kendisini cehenneme götüre­ceğine işâret eder.

Bir kimsenin kendisini rüyada fazla sıcak bir yerden çok soğuk bir yere çıktığını görmesi, iyileşmesine işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin yıkanması yahut banyodan çıkması, hastalığının geçeceğine işâret eder.

Soğuktan dolayı hastalanan bir kimsenin rüyada yıkanması yahut banyodan çıkması, hastalığının fazlalaşmasına işâret eder.

Rüyada banyoda terlediğini görmek, üzüntü ve meşakkata ve hastalığa işâret eder.

Rüyada çok sıcaklık veya çok soğukluk görmek, gireceği banyoda kendisi için bir tehlike olacağına işârettir.

Rüyada banyonun suyunun kan olduğunu ve halkın bu kanı vücutlarına döktüğünü görmek, oruçlu olduğu gün orucunu yemeye ya­hut şüpheli günlerde oruç tutmaya işâret eder.

Rüyada görülen kaplıca havuzları, banyoya girenin yakın ve akrabalarına işâret eder.

Bazen rüyada görülen banyo bekâr için hanıma; banyonun havuzları eşinin ailesi ve malına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada banyoyu kendisine barınak edinmesi, o kimsenin günâh işlemekte ısrar eden birisi olduğuna işâret eder.

Rüyada banyoya girip yıkandıktan sonra çıktığını görmek, o kimsenin hanımının üzün­tüsünden veyahut borcundan kurtulmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın