Rüyada Bando Görmek

Rüyada bando görmek, hayırlı bir habere ve se­vince işarettir. Bando dinlemek, devlet büyükleri tarafından sevi­len biri olmaya, bandoda bir müzik aleti çaldığını görmek, bulun­duğu yerdeki kimselere iyilik etmeye yorumlanır. Bandonun kendi ev kapısında çaldığını görmek, şayet o işe layık ise yüksek maka­ma geçmeye, layık değilse büyük bir zat tarafından iyilik görmeye işaret eder.

Rüyada bando görmek iyidir. Bando görmek, şan ve şerefe işaret olarak yorumlanır.

  • Özellikle devlet adamlarının bando ve mızıka görmeleri onlar için hayır ve iyiliklere kavuşacaklarına işarettir.
  • Rüyasında kendi kapısı önünde bando çalındığını gören kimse, eğer ehil ve layık biri ise, yüksek ve büyük bir ma­kama geçeceğine işaretle tabir olunur.

Devlet adamları ve âmir konumundaki kimselerin rüyada bando ve mızıka görmeleri, kendileri için hayra işâret eder.

Rüyada bando görmek, şan ve şerefe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bando ve mızıka din­lediğini görmesi, devlet büyükleri tarafından kendisine erişecek menfaate işâret eder.

Yine rüyada bando ve mızıka dinlediğini görmek, izzet ve hayra nâil olmaya işâret eder.

Rüyada bando ve mızıka çaldığını görmek, Allah (c.c.) yolunda mal harcamaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kapısı önünde bando ve mızıka çalındığını görmesi, ehil biri ise büyük bir makama geçeceğine işâret eder.

Rüyada bando ve mızıka alayında görülen arıza, şan ve şerefte görülecek değişikliğe işâret eder.

Bir yanıt yazın