Skip to Content

Rüyada Balina Görmek

Rüyada balina görmek, balina avına çıkmak, çok büyük bir işe atılmak üzere bulunduğunuza veya bu büyüklükte iş kurma hayallerinizin gerçekleşmek üzere olduğuna, büyük bir ku­ruluştan iş teklifi alacağınıza işarettir.

Rüyada balina görmek veya balina avına çıktığını gör­mek, rüya sahibinin iş hayatına işaret şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında balina avlayanları veya kendisinin balina avla­dığını görmek, rüyayı gören kişinin, uzun zamandır gör­mediği bir arkadaşı ile karşılaşacağına ve iş hayatında başka kimselerin desteğini görüp işlerini tam olarak yolu­na koyacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında bir balina görse, bu rüya sahibi kişi­nin, büyük bir iş teklifi alacağına işarettir. Rüyayı gören ki­şi, eğer balinayı yakaladığını görse, kendisine teklif edilen işi alacağına, işin kendisine verilmiş olduğuna işarettir.

Rüyada balina görmek, rüya sahibinin bü­yük bir iş teklifi almasına işâret eder.

Rüyada balinayı yakaladığını görmek, teklif aldığı işi almaya muvaffak olacağına işâret eder.