Rüyada Bağırsak Görmek

Bağırsakla ilgili görülen rüyalar değişik şekilde yo­rumlanır. Bazı yorumculara göre, bağırsak görmek, mal ve evlat ile yorumlanır.

Rüyada kendi bağırsağını yediğini gören kimse, kendi malı­nı yemesi ile yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyasında bağırsak gör­mek, haram mala, kötü söze, şefaat, evlat, maişet ve iş gi­bi şeylere işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada başkasının karnındaki bağırsakları yediğini gören kimse, başkasının malın yiyeceğine işaretle yorumlanır. Bazı yorumculara göre, bir kimsenin karnındaki olan şey­lerin dışarı çıktığını görmesi, bu rüya sahibinin sırlarının ifşa edilmesine (yayılmasına) işarettir demişlerdir.

Diğer Yorumcuların Yorumu:

Rüyasında birçok bağır­sak aldığını görmek, rüya sahibi kişinin, eline, haram mal geçeceğine, kazancına haram mal karıştıracağına işarettir. Rüyasında bağırsaklarını karışmış olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, kendi aleyhinde söylenen sözler ve dediko­dular duyacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında bağırsaklarının içindeki pislikleri yediğini veya cebine koyduğunu görmek, kazancına haram karıştıraca­ğına ve haram yiyeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında birilerine bağırsak verdiğini görmek, haram bir şeyden veya haram paradan sadaka vereceğine, haram­dan hayır yapacağına işaret olarak yorumlanır. 

Cabir-il’ Mağribi’nin Yorumu:

Rüyasında bağırsaklarının karnından dışarıya doğru çıktığını görmek, rüyayı gören kişinin evladının vefatına, ölümüne işarettir. Veya günah­larından tövbe edeceğine işaret eder.

Rüyasında birçok bağırsağın bir yere toplanmış, küme ha­linde bir yere yığılmış olduğunu görmek, geçim darlığı çe­kildiğine ve bu çekilen sıkıntıyı gidermek için, akrabala­rın, eşin-dostun ve arkadaşlarının bir araya toplanıp bir çare arayacaklarına işarettir.

Rüyasında bağırsaklarının birbirinden parçalanıp koptuğunu, fakat bu halden herhangi bir ağrı sızı acı duymadığını gör­mek, elindeki veya malında ki bulunan haramdan ve ha­ram paradan kurtulacağına, elindeki ve malındaki haram­ları temizleyeceğine ve huzura kavuşacağına, rahata erece­ğine işarettir. Eğer bu gördüğü bağırsakları tekrar derleyip toparlayıp yeniden karnına doldurduğunu görse, bu onun, elinden çıkardığı, malını temizlediği haram mal ve parayı yeniden malına ve kazancına karıştıracağına, yeniden ha­ram mal ve parayı kazancına katacağına ve helal malına karıştıracağına, yani yine haram kazanacağına işarettir.

Nablusi’nin Yorumu:

Rüyada bağırsağın karnından dışarı­ya çıktığını görmek, rüya sahibi kişinin hanımını boşaya­cağına veya hanımının hastalanacağına işaret eder.

  • Rüyasında bağırsaklarından birinin çatladığını veya yırtılıp patladığını görmek, ölüme veya boşanmaya işarettir.
  • Rüyasında bağırsak yediğini görmek, rüya sahibi kişinin, yetim malı veya kendisine emanet edilen malı yiyeceğine işaret eder ki, haram mal yiyeceğine işarettir.
  • Bazı yoruma göre ise, bağırsak yemek, aileden mal yeme­ğe işaretle yorumlanır. Kendi bağırsağını yemek, kendi malını yemeye işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen bağırsak, kişinin malı ve eşine işâret eder.

Rüyada bağırsağın karından dışarıya çıktı­ğını görmek, hanımları boşamaya veya ailesin­den bir kimsenin hasta olacağına işâret eder.

Rüyada görülen bağırsak, gizli mala da işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi bağırsağını ye­diğini görmesi, o kimsenin kendi malınıyeme- sine işâret eder.

Rüyada başkasının karnında bulunan ba­ğırsakları yediğini görmek, başkasının malını yemeye işâret eder.

Rüyada bağırsaklarını veya karnında olan şeylerin açığa çıktığını görmek, yanında saklı olan malın onun için aşikâreye çıkmasına ya­hut onu ailesinin ileri geleninin aşikâreye çı­karmasına veya bizzat kendisinin aşikâreye çkmasına işâret eder.

Bir kimse rüyada karnında bulunan bağır­sak ve diğer şeylerin dışarıya çıktığını ve onla­rı karnını yıkadıktan sonra yine oraya koydu­ğunu görmesi, o kimsenin Allah’ın (c.c.) rıza­sını kazanmak uğrunda öleceğine işâret eder.

Kızı olan veya üzerinde bir vasiyet olan kimsenin, rüyada karnından bir şey çıktığını görmesi, rüya sahibinin o kızı evlendirmek için çaba harcamasına işâret eder.

Bazen karnında olan şeyin dışarı çıktığını görmek, gizli kalmış olan sırların meydana çı­kacağına işâret eder.

Bir yetimin malına vasi veya bir adamın malına vekil olan bir kimsenin rüyada bir ada­mın bağırsağını yediğini görmesi, rüya sahibi­nin bir yetimin veya bir adamın malından ye­mesine işâret eder.

Rüyada görülen bağırsak hastalığı, çoluk çocuğunu güçlükle geçindirmeye işâret eder.

Rüyada bağırsak hastalığından kurtulduğu­nu görmek, refaha kavuşmaya işâret eder.

Rüyada bağırsağında gaz olduğunu görmek, şüpheli kazanca yahut faiz yemeye işâret eder.

Rüyada bağırsağın koktuğunu görmek, şüpheli kazanca işâret eder.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!