Rüyada Bağ Görmek

Rüyada bağ görmek, neşe, kazanç ve sevince işarettir. Bağ içinde dolaşmak sıhhat ve saadete, bağ içinde yatmak, yakın bir gelecekte mirasa konmaya, bağda üzüm toplamak, vazife ve memuriyette ilerleme kaydedileceğine işarettir. Bağda üzüm çubu­ğu dikmek, tasavvur ve ümitlerin gerçekleşeceğine iyi haber alına­cağına sıhhat ve kuvvete işarettir. Vakitsiz üzüm yemek iyi sayıl­maz, geleceği düşünmeye işarettir.

Rüyada bir şeyleri bağlamaya yarayan bir bağ görmek, üzüntü ve fakirliğe işaret olarak yorumlanır. Şu halde rü­ya da böyle bir bağ görmek iyi sayılmıyor.

Nablusi’ye göre:

Rüyada bağ görmek, dinde sebat etmeye, bazen de çoluk-çocuğa, bazen de hastalığa işaret eder.

Bir kimse rüyasında gümüşten bir bağ görmüş olsa, bu onun evlilik hayatında sebatlı ve tutarlı bir kişi olacağına işarettir.

Rüyasında bir şeyini bağladığını veya bağlayacağı bağ, pi­rinçten bir bağ olduğunu görmek, bu onun sevilmeyen, is­tenmeyen, hoş olmayan bir şeyde boş yere sebat göstere­ceğine işarettir.

Rüyada ip ve halat gibi şeyler üzerinde görülen bağ, üzüntü ve fakirliğe işâret eder.

Sevinçli kimsenin rüyada kendisine bağ vurulduğunu görmesi, eğer hasta ise ölebileceğine işâret eder.

Sevinçli kimsenin rüyada kendisine bağ vurulduğunu görmesi, eğer hapiste ise hapis­lik süresinin uzamasına işâret eder.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın