Rüyada Avuç İçi Görmek

Rüyada görülen avuç içi, rüya sahibinin güçlü olduğunun habercisidir. Avucunu göğe doğru açtığını gören kimse, işsiz ise iş bulur, emeli, isteği ne ise ona kavuşur. Avucunun küçük ve ince olduğunu görmek karakteri zayıf birine işaret eder.

 

Avuç içi görmek; ferahlığa ve rahatlığa delalet eder. Bazı tabirciler, avuç; geçim, zenginlik, çocuk, güçlü kuvvetli olma ve kötü ahlaktan uzak olmanın işaretidir, dediler.

Avuç insanın dünyasına ve işlerinden el çekmesine de delâlet eder.

Rüyada avuç içi görmek, görenin güç ve kuvvet sahi­bi olduğuna işarettir.

Rüyasında avuç içlerini (elinin iç tarafını) göğe doğru açtığı­nı gören kişi, eğer devlet memuru ise, mertebesi ve dere­cesinin yükseleceğine işarettir.

Bir avcı rüyasında el içlerini (avuç içlerini) göğe doğru (dua eder gibi) açtığını görse, bu onun çok av avlayacağına işarettir.

Avucunun Kapalı Olduğunu Görmek

Avuç içlerinin kapalı ve yumuk olduğunu görmek ise, rüya sahibi kişinin cimriliğine, pintiliğine ve hayırdan yoksun, iyilik yapmasını sevmeyen biri olduğuna işarettir. Avuç içinin kapalı olduğunu görmek, geçiminin darlığını ve sıkıntıda olduğuna işarettir. Avucunun kapalı olduğunu gören kimsenin, cimriliğine ve hayrı az olduğuna delâlet eder.

Avcının Açık Olduğunu Görmek

Avucunun açık ve güzel olduğunu görmek bol ve bereketli kazanca, aynı zamanda cömertliğe işaret eder. Rüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, avucunun açıklığı dünyalığının genişliğine, kapalılığı ise geçiminin darlığına delâlet eder.  Avucunun açık ve güzel olduğunu görse, rızkının bolluğuna ve cömertliğine delâlet eder.

Avucunun açık ve güzel olduğunu gör­mek, duânın kabulüne, rüya sahibinin rızkının bolluğuna ve cömertliğine işâret eder.

Yine avucunun açık ve güzel olduğunu görmek, Allah’a (c.c.) âsi olmaktan sakınmaya işâret eder.

İbn-i Kesır’in Yorumu:

Bir kimse rüyasında avuç içlerinin geniş ve enlice bir durumda olduğunu görse, bu rüyası onun, servetinin, zenginliğinin artacağına, mal ve parasının çoğalacağına işaret eder, cömertlikte, hayırseverlikte de meşhur ve ün sahibi olur, herkes onu bu şekliyle tanır ve bilir şeklinde yorumlanır. Avuç içlerinin daralmış, küçül­müş ve yumuk bir halde olduğunu görmek ise, iyiye yorum­lanmaz. Bir evvelki yorumun tersi ve zıttı ile yorumlanır.

Kirmani’nin Yorumu:

Bir kimsenin, rüyasında avuçlarının (el içlerinin) tertemiz ve pırıl pırıl güzel bir durumda oldu­ğunu görmesi, hayırlara işaret eder, günahlarından el çek­tiğine, onlardan uzak durduğuna işaretle yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada avuç içi görmek, şunlara işaret eder:

  1. Güzel hayat, 2. Mal, servet, 3. Evlat, 4. Başkanlık, 5. Kah­ramanlık, 6. Ve haramdan uzaklaşmak ve uzak durmak. Rüyada görülen, avuçtaki fazlalık, noksanlık, temizlik, pis­lik ve çirkinlik bu altı şeye işaret olarak yorumlanır.

Rüyada avuç içi görmek; rüya sahibinin kuvvetine işârettir.

Avucun kapalılığı ise, geçiminin zorluğu­na, geçim sıkıntısına ve cimriliğe işârettir.

Avuçlarını göğe doğru açtığını görmek, menfaat ve hayıra işârettir.

 

Avucunun kapalı olduğunu görmek, geçi­min darlığına, rüya sahibinin cimriliğine ve hayrı az bir kimse olduğuna işâret eder.

Rüyada avuç içinin küçük ve ince olduğu­nu görmek, rüya sahibinin korkak ve zayıf ka­rakterli biri olduğuna işâret eder.

Avucun içinde kıl bittiğini görmek, rüya sahibine işâret edecek keder ve borca, o kim­senin kaybedeceği mala ‘ve elden çıkacak dünyalığa işârettir.

 

Bir yanıt yazın