Rüyada Avcı Görmek

Rüyada avcı görmek, hilekar biri ile iş yapmak zo­runda kalacağınıza işaret ettiği gibi, bu hilekar balık avcısı ise rız­kını zengin kadınlarla evlenmek yolunda temin eden bir kimse ile karşılaşacağınıza işaret eder. Rüyada av köpeği görmek, bugünler­de teşebbüs ettiğiniz bir iş varsa bunun pek yakında gerçekleşece­ğine ve arzularınızın yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada avcı görmek, kendisinin ve çoluk çocuğunun rız­kını ve geçimini hile yaparak, türlü dalavere çevirerek ka­zanan kimseye işarettir.

Bazı yorumculara göre ise, rüyada avcı görmek, edepsiz kimseye işaretle yorumlanır. Genellikle avcı görmek, hilekar, düzenbaz, dalavereci, çirkin dolaplar çeviren kimsele­re işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada aslan ve yırtıcı hayvan avcısı görmek, büyük adamlara hile ve dolap çeviren, düzenbaz kimselere işa­retle yorumlanır.

Rüyada kuşları avlayan bir avcıyı görmek, iyi ve saf insan­lara yapılacak kötülük, hile ve düzenbazlıklara baş vuran kötü kimselere işarettir.

Rüyada balık avcısı görmek, zengin bir kadın alıp onun pa­rasıyla geçinmek isteyen veya kadınlara karşı her türlü gizli hile yollarını düşünen, kötü kimselere işaret eder.

Rüyada görülen avcı, hüner ve beceri sa­hibi bir insana, öğretmene, hilebaz kimseye delâlet eder.

Bazen rüyada görülen avcı, kadınlara mey­leden ve onları elde etmek için her türlü hile­ye başvuran adama işâret eder.

Rüyada bir avcının avlandığını görmek, yapacağı bir işte sabırlı olmaya, yapılan uzun bir çalışma sonrasında maksada ulaşmaya ve zengin olmaya işârettir.

Av bölgesinde avcılarla birlikte bulunmak iyidir.

Rüyada vahşi hayvan avcısını görmek, borçlarını tahsil etmeye işâret eder.

Temiz giyimli avcı görmek, insanlara bilgi ve beceri öğreten kimseye delâlet eder.

Rüyada avcı görmek, kadınlara meyleden ve onları istemede hile yapan bir kimseye delâlet eder.

Aslan ve yırtıcı hayvanları avlamak, hile yapana delâlet eder. Vahşi hayvanı avlayan avcıyı görmek, borçlarını alacağına delâlet eder.

Rüyada avcı görmek kadınlara meyleden bir adama ve türlü hilelerle insanların kuyusunu kazan bir adama işaret eder. Kendisini avcılara katılmış gören kimse, avlanması uygun bir şeyler avlıyorsa bu durumda av iyi bir şeyin habercisidir. Hem avlanması uygun olmayan bir yerde hem de av hayvanı olmayan bir hayvanı av olarak görse hayra yorulmaz.

Kişinin ne avladığı rüyasının yorumunda etkendir. Örneğin, balık avladığını görmek, kadınlarla alakadar olmaya, kuş ve serçe avlamak hileli işlere, vahşi hayvan avlamak ise borçların alınacağına delalet eder.

Bir yanıt yazın