Rüyada At Nalı Görmek

Rüyada at nalı görmek, iyiye ve hayra yorulur. At nalı nasıl görülürse görülsün iyidir.

Rüyada at nalı görmek, şansınızın açılma­sına ve maddi sıkıntılardan kurtulacağınıza işârettir.

Rüyada yolda bir at nalı bulmak, mutlu olmaya işâret eder.

Rüyada evinin kapısına uğur olsun diye bir at nalı taktığını görmek, o eve hastalık ve mut- | suzluk girmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada at nallamak, büyük bir talih açıklı­ğına; katır nallama, kısmetin açılarak kısa za­manda evlenileceğine; eşek nallamak ise, inatçılığınızın cezasını çekeceğinize işâret eder.

Bir yanıt yazın