Rüyada Aşçı Görmek

Rüyada aşçı görmek; bolluk, refah, sevinç ve mutluluğa işaret eder. Ayrıca beklenmedik bir yolculuk anlamına da gelebilir. Rüyada aşçı görmek, sevince işaret eder. Lokanta aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya, gemi ve tren gibi, yolcu taşıyan vasıtaların aşçısını görmek; bir yerden diğer bir yere geçmeye veya bir halden diğer bir hale intikal etmeye işaret eder.

Rüyada aşçı görmek, sevince delâlet eder. Evlenmek isteyen için rüyada aşçıyı görmek, hayırdır. Hasta bir kimsenin aşçıyı görmesi, makbul değildir.

Rüyada aşçı görmek, faydalı ve karlı işlerle uğraşmaya, bolluk, refah ve saadete işarettir. Seyyar bir aşçı yani köfteci vesaire görmek, bir yerden diğer bir yere göç edeceğinize, kazan başında yemek pişiren bir aşçı görmek, evlenmek isteyenler için kısmete, murada, hasta ve düşkünler için kötüye yorumlanır.

Rüyada aşçı görmek, sevince işaretle yorumlanır. Rüyada lokanta aşçısı görmek, faydalı ve yararlı bir işle meşgul olduğunuza işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir kimse, temiz bir şeyler pişiren aşçı görse, bu rüyayı gören, hayır ve nimete erer diye yorumlanır.

Hasta olan bir kimse rüyasında aşçı görse, bu onun için hastalığın artacağına işarettir, diye tabir olunur.

Bekar kimselerin aşçı rüyası görmesi, evleneceklerine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada aşçı görmek, bol kazanca, faydalı olaylara, mutluluğa ve sevince işâret eder.

Bazen rüyada aşçı görmek, haris bir ada­ma işâret eder.

Bazen de rüyada aşçı görmek, asılsız ve faydasız kelâma işâret eder.

Rüyada gemi, tren veya uçak aşçısı gör­mek, biryerden biryere gitmeye, bir durum­dan başka bir duruma intikaleya da bir gayeye ulaşmaya işâret eder.

Rüyada lokanta aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya yorumlanır.

Evlenmek isteyen kimseler için rüyada aşçı görmek, hayra yorumlanır.

Bir yanıt yazın