Rüyada Arzuya Kavuştuğunu Görmek

Rüyasında arzusuna (muradına erdiğine) kavuştuğunu görmek, çok ilim sahibi olunacağına, helal mal elde edeceğine veya Allah’a yakın olacağına (Allah’ın kendinden memnun olduğuna) helal malla rızk kazanmaya ve faydalanacağına ve bekar ise evleneceğine işarettir. Yani, bir kimse ki, rüyasında muradına erdiğine, arzusuna kavuştuğunu görse, bu rüyası hayırla yorumlanır demektir.

Rüyada bir şeyi çok arzu ettiğini görmek ve ona kavuşmak, gönüldeki muradın hasıl olacağına işârettir.

Rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ¡İme ve Allah’a (c.c.) ulaştıran yola veya helal malla rızıklanmaya delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada arzu ettiği şeye kavuşması, evlenmesine işârettir.

Rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme, Allah (C.C.)’a ulaştıran yola veya helâl mala delâlet eder. Rüyayı gören bekârsa, evlenir. Fayda ve kazanç sağlar.

Bir cevap yazın