Rüyada Arş Görmek

Rüyada arşı (göklerin en yüksek katı) görmek, iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyada arşı gören kimse, kendi akran ve emsali arasında yükselecek ve dileklerine erecek, maksat ve muradı hasıl olacağına işaret olarak tabir edilir.

Rüyasında arşı eksik ve bozuk bir şekilde görmek ise, rüyayı görenin itikadının bozuk ve sapıklık içinde bulunduğuna işarettir. Bu rüyayı gören de kendisini düzeltme imkanı bulur. Çünkü uyarıyı dikkatle kabul ederse tabii. Bazı yorumculara göre de arş rüyası, insanın işlediği hayır ve şer konularına işaretle yorumlanır. Arş rüyası ehli olan kimseler için, yüksek bir memuriyete işarettir. Bazen de eve, yenilecek şeylere, bineğe ve düşmana galip gelmeye işaret olarak yorumlanır. Ev, binek ve yenilecek şeyler, zenginlikle tabir olunabilir. Bu rüya iyiye işarettir.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu

Rüyasında arşı gören kimsenin rüyası beş cihetle yorumlanır.

Bulunduğu toplumun başı, lideri ve başkanı olmaya,

Rif’ata ulaşmaya (yüksek makam ve mertebeye ve itibara ulaşmak),

Büyük rütbe sahibi olmaya işaretle,

İzzet ve ikbale ulaşmaya,

Yükselmek, her konuda yükselmeye ve rüyayı gören kişinin yükseleceğine işaret olarak da yorumlanır. İslam alimlerinin görüşüne göre, rüya da arşı görmek, her konuda hayır, fazilete işarettir.

Rüyada Arş-ı Âzam’ı görmek, rüya sahibi­nin akran ve emsalleri arasında kadr ve haysi­yetinin artacağına, muradının hasıl olup mak­sadına nail olacağına delâlet eder.

Rüyada Rabbinyüce arşını güzel bir suret­te görmek, rüya sahibinin itikadının sağlam olmasıyla müjdelenmeye delâlet eder.

Rüyada görülen Arş-ı Âzam, insanın hayır ve şerden işlediği amele işâret eder.

Bazen rüyada Arş-ı Âzam’ı görmek, müj­de ve beşarete işâret eder.

Bazen de Arş-ı Âzam’ı görmek, ehil kim­seler için yüksek bir memuriyete işâret eder.

Bazı kere de Arş-ı Âzam’ı görmek, eve, yenilecek şeylere, bineğe ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada Arş-ı Kerîmi güzel ve süslü görmek, büyük bir zâta intisab etmeye veya ondan ilim, irfan, hikmet, hayır edinmeye işâret eder.

Rüyada arşı eksik bir halde görmek, rüya sahibinin bidat ve sapıklıkta bulunduğuna delâlet eder.

Bir cevap yazın