Rüyada Arpa Görmek

Rüyada arpa görmek, genellikle hayır ve iyiliğe yorumlanır. Rüyada görülen arpa mala ve zenginliğe işaret eder. Arpanın rengi beyaz olduğu için bazı yorumcular, rüyada arpa görmeyi gümüş paraya işaret olarak tabir etmişlerdir.

Rüyada arpa görmek kolayca elde edilecek helal rızka işaret eder. Rüyada arpa karşılığında buğday sattığını gören kimse; dindarlığı bırakıp, boş şeylerle uğraşmaya delalet eder. Rüyada arpa aldığını gören kimsenin çok zeki bir çocuğu olur, fakat çocuğun ömrü kısa olur.

Yaş ve taze arpa bolluğa, güzel bir haber duymaya ve sağlıklı olmaya işaret eder. Rüyada arpa görmek, az bir meşakkatla elde edilecek helâl rızka delâlet eder. Bazı yorumcular arpa, beden sağlığıyla meydana gelecek maldır, derler.

Arpa Ektiğini Görmek

Arpa ektiğini gören kimsenin, kârlı bir ticaretten artan ve büyüyen bir mal yığacağına veya beden sağlığı ile beraber yüksek bir mevki elde edeceğine delâlet eder.  Arpa ektiğini görmek her açıdan hayra delalet eder. Rüyada arpa eken kişi Allah’ın hoşuna gidecek işlerle meşgul demektir.

Arpa Biçtiğini Görmek

Rüyada arpa biçmek, hacca gidecek ve zekâtını ödeyecek kadar mala sahip olmaya işaret eder. Rüyada mevsiminde arpa biçmek; fazla mala, hac ve zekat gibi mali ibadetleri yerine getirmeye işâret eder.

Cafer-i Sadık’ın Yorumu

Rüyada arpa görmek, bol rızk ve çok mala sahip olmaya işarettir şeklinde genel yorumlamıştır.

Rüyasında arpa satın aldığını gören kimse, ahiretini dünyaya tercih eder, ahiret hayatına daha önem verdiğine işarettir. Bu rüya iyiye işarettir, çünkü ahiret hayatı her mümin kişi için önemlidir.

İbn-i Şirin’in Yorumu

Rüyada arpa görmek, mala işaret eder. Arpa beyaz olduğu için, gümüş paraya işarettir. Rüyasında eline arpa geçtiğini gören kimsenin eline mal geçer.

Rüyada arpa görmek, az bir çalışmayla elde edilecek helal bir kazanca ve çok rızka nâil olmaya işâret eder.

Bazen rüyada arpa görmek, helal mala, hayır ve menfaate işâret eder.

Bazen de rüyada görülen arpa, beden sağlığıyla meydana gelecek mal ve paraya işâret eder.

Rüyada görülen yaş ya da kuru arpa, bollu­ğa, hayırlı haber işitmeye ve sıhhate işâret eder. Rüyasında kuru arpa, yaş arpa veya haşlanmış arpa yediğini gören kimse, büyük hayırlara kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyada eline arpa geçtiğini görmek, yine mala işâret eder.

Rüyada arpa aldığını görmek, rüya sahibi­nin iyi, sâlih ve âlim bir çocuğu olacağına işâret eder.

Rüyada arpa satıcısından arpa almak, bü­yük bir mülke, ele geçecek nîmete ve zengin­liğe işârettir.

Rüyada arpa görmek, sizi memnun edecek bir olayın gerçekleşeceğine yorumlanır. Arpayı buğday ile değiştirmek veya satmak fenadır. Rüyada arpa almak, zeki ve hayırlı bir çocu­ğa sahip olmaya, fakat bu çocuğun ömrünün az olacağına işarettir. Arpa ekmeği yemek, kar ve kazancınızın, malınızın artacağına, arzu ve düşündüklerinizin gerçekleşeceğine, arpacıdan arpa almak, çok zengin olacağınıza, arpa tanesi yemek, arkadaş ve dostlarınız ile aranızın açılacağına işarettir, mevsimde arpa biçmek, fazla mala ve niyet edilen Hacca gitmeye, kemale gelmiş sarı bir arpa tarlası görmek, evinizde bolluk ve bereket olacağına, kısmet açıklığına, yaş ve taze arpa görmek, memlekette ucuzluk ve bolluk olacağına, kazancınızın size her şeyi almak kudretini vereceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir yanıt yazın