Rüyada Arı Görmek

Arı balı, alacağınız eşin zengin ve mal mülk sahibi olacağına, birisine arı vermek, çok iyi bir evlilik yapmaya, arıları munis görmek, şeref ve itibara sahibi olmaya, eve bal getirdiğini görmek yapılan işte başarılı olmaya şeref ve itibara, iyi söze işarettir. Arı kuşu görmek, eşsiz denecek derecede müstesna bir kadınla evlenmeye, arı sokması, yakınlarınızın kıskançlıklarına maruz kalarak son derece üzüleceğinize, kadının burnunu arı sokması, birisi tarafından büyük bir yardım göreceğine, arı tutmak, arzularınızın gerçekleşmesine, arı öldürmek, beklenmedik bir haber alacağınıza, arıları toplu halde görmek, birisine güvenerek verilen sırrın ifşa edileceğine işarettir. Arı büyük olursa, evli iseniz bir kız çocuğunuz olacağına, bekar iseniz mirasa konmaya işarettir. Siyah arı görmek önemsiz bir kedere düşmeye işarettir.

Rüyada arı görmek; rızk ile zenginlikle yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin rızkının, kazancının bol olacağına, dolayısıyla zenginliğine işarettir. Rüyasında arı görmek, rüyayı gören için idarecilik (reislik, başkanlık) gibi yüksek makamla, çok mal sahibi olmakla da tabir olunur.

Bazı yorumculara göre; Rüyada arı görmek, şu yorumlara işaret eder: Rüyasında arıyı bir köylü insanı görürse, mala ve karlı bir işe işaret eder. Bir şehirli kimse görürse, ıstırap ve endişeye düşeceğine işaret eder. Rüyasında üzerinde arı bulunduğunu görmek, elem ve kedere işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisini bir arının soktuğunu görmek, büyük bir zarara uğrayacağına, bir arı öldürdüğünü görmek de yi­ne zarar ve ziyana işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir arı tuttuğunu görmek, işlerinde karlı ve kazançlı olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında birisine arı verdiğini görmek, iyi ve hayırlı bir evliliğe işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında birçok arı görmek, zararlı ve muzır adamlara işarettir.

Rüyasında arılardan bir şeyler aldığını görmek, mal elde etmek ve faydalanmak ile yorumlanır.

Rüyada görülen arı, bereket, başarı ve mutluluğun simgesidir.

Rüyada arı görmek, rızka da işâret eder.

Rüyada bir arı kovanının başında bulundu­ğunu ve arıların kovana girip çıktıklarını görmek, rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmeyece­ğine ve ve rızkının bol olacağına delâlet eder.

Rüyada sizi bir arının soktuğunu görmek, kazancınızı kıskanan birilerinin olduğuna işârettir.

İş adamı olan biri için arı görmek, başarı ile tabir edilir.

Rüyada tek arı görmek, bilgin, insanlara hayrı çok olan bir kimse ile tabir edilir.

Rüyada birçok balarısı görmek, bulmak ya da almak, nîmet ve ganimettir.

Rüyada balarısını öldürmek, malından za­rar edeceğine yorulur.

Ayrıca arıyı öldürmek, düşmanı kahretme­ye de yorulur.

Arıların kendi aralarındaki geçimleri, in­sanların geçimine işâret eder.

Rüyada arının başa ya da ele konması, yöneticiliğe yorulur.

Yine rüyada arı görmek, çiftçi için ucuzluk ve bolluğa; diğerleri için düşmanlığa işâret eder.

Rüyada görülen arılar, asker; arıbeyi ise onların komutanına delâlet eder.

Arıları toplu halde bir yerleşim alanına girer halde görmek, oraya zararı olacak askerle­re; arıların bir düzen içinde şehre girmesi, eğer şehir biliniyorsa düzenin avdet etmesine,

Eğer şehir bilinmiyorsa Müslüman askerlerin bir şehri fethetmesine yorulur.

Bereket, başarı ve mutluluğun habercisidir. İş ve özel hayatta birçok başarıya imza atılacağının müjdecisidir. Sevimli çocuklar ve mutluluk sebebi olacak bir eşe işaret eder. Eğer arı soktuysa; bu, bir arkadaşınız tarafından hayal kırıklığına uğrayacağınız anlamına gelir.

Rüyada arı görmek rızkla yorumlanır. Kendisini arının soktuğunu görmek, başarılı olan kimseleri kıskanmak olarak tabir edilir.

Arı Kovanı Görmek

Arı kovanı, kötü dalavereci bir adamla karşılaşmaya, tedbirli bulunmaya işarettir.

Rüyada bir arı kovanının başında bulunduğunu ve arıların kovana girip çıktıklarını gören kimse, geçim sıkıntısı çekmez rızkı bollaşır. Rüyada arı kovanına sahip olduğunu görmek, zengin bir kadına işaret eder.

Rüyada arı kovanı görmek iyi bir kadınla evlenmeye yorumlanır.

Rüyada Eşek Arısı Görmek

Rüyada eşek arısı görmek, güçlü bir adama; eşek arısının bir kimseye sokması kötü bir kadın yüzünden üzüntüye düşmeye işâret eder.

Rüyada eşek arısı tutmak ya da öldürmek hayırlı işe; eşek arılarının bir yere girmesi düşman istilasına; eşek arılarını kovalamak tecavüzden emin olmaya delâlet eder.

Rüyada Sarı Arı Görmek

Rüyada sarı arı görmek, zehirli şeyleri ye­meye, mimar ve mühendise, kavgacı düşmana işâret eder.

Rüyada sarı arının sokması, düşük insanların sözüyle halka eziyet etmesine işâret eder.

Rüyada sarı arılarla uğraşmak, halkın sefil , ve aşağı tabakasıyla uğraşmaya işârettir.

Sarı arı görmek, uzak bir akrabanın hasta olduğuna, çiçekler üzerinde arı görülürse, çok yakın ve samimi dostunuzun habersizce çıkıp geleceğine işarettir.

Rüyada görülen balmumu, terzi, saraç ve , zanaat erbabı için hayırlı kazanca; diğer insan­lar için hastalığa işâret eder.

Bir yanıt yazın